Den hellige Elfleda av Romsey (d. ~1000)

Minnedag: 29. oktober

Den hellige Elfleda (Elflaeda, Ethelfleda) levde på 900-tallet i England. Hun var datter av jarl Ethelwold av Wessex og hans hustru Brithwina. Hennes far grunnla i 907 et benediktinerkloster (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i «Rum’s Eg» (senere Romsey) i Hampshire i Sør-England. Klosteret må ha forfalt, for det ble gjenetablert i 967 av den hellige kong Edgar av England (den Fredsommelige) (959-75), som var en ivrig forkjemper for monastisk reform. Han utnevnte den hellige Merewenna til klosterets første abbedisse, og Elfleda ble benediktinerinne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Romsey og disippel av abbedisse Merewenna. Huset blomstret og tiltrakk seg flere adelskvinner og prinsesser som ble medlemmer av kommuniteten.

Legenden forteller at kongen og dronningen ble gjort oppmerksomme på Elfleda, og hun kom og bodde ved hoffet. Men hennes vane med å bade naken om natten av asketiske grunner, gjorde at dronningen fikk en nervøs sykdom, som følge av sin indiskré nysgjerrighet da hun fulgte etter Elfleda for å se hvor hun gikk. Dronningen ble senere kurert etter Elfledas forbønn.

Merewenna døde rundt 970, og Elfleda ble senere selv abbedisse av Romsey. Hun døde i høy alder rundt år 1000, og hun ble gravlagt ved Merewennas side i klosterkirken. Merewennas opprinnelige minnedag var 10. februar (20. januar og 13. mai nevnes også), mens Elfledas var 23. oktober. Men de fikk raskt en felles minnedag den 29. oktober, som trolig er dagen for translasjonen av de to legemene til et nytt hvilested, som kan ha skjedd rundt år 1000. Kulten for de to er godt dokumentert for det sørlige England i begynnelsen av 1000-tallet.

Kilder: Farmer, Butler (X), Benedictines, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it, celt-saints, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. mai 2004

av Webmaster publisert 26.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51