Den hellige Merewenna av Romsey ( -~970)

Minnedag: 29. oktober

Den hellige Merewenna (Merwenna, Merwinna) levde i England på 900-tallet og var benediktinerinne (Ordo Sancti Benedicti – OSB), men vi vet ingen ting om hennes bakgrunn. Hun må ikke blandes sammen med den hellige Marwenna av Cornwall (Merewenna), en av de mange hellige døtrene av den halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales.

Den hellige kong Edgar av England (den Fredsommelige) (959-75) var en ivrig forkjemper for monastisk reform, og han gjenopplivet i 967 benediktinerinneklosteret Romsey i Hampshire i England. Han utnevnte Merewenna til den første abbedissen i klosteret. Dette var en tid med monastisk gjenoppvåkning, og huset blomstret og tiltrakk seg flere adelskvinner og prinsesser som ble medlemmer av kommuniteten. En av Merewennas mest kjente disipler var den hellige Elfleda (Ethelfleda), som senere selv ble abbedisse av Romsey.

Merewenna døde rundt 970. Elfleda døde rundt år 1000, og de to ble gravlagt side ved side i klosterkirken. Merewennas opprinnelige minnedag var 10. februar, senere 13. mai, mens Elfledas var 23. oktober. Men de fikk raskt en felles minnedag den 29. oktober, som trolig er dagen for translasjonen av de to legemene til et nytt hvilested, som kan ha skjedd rundt år 1000. Kulten for de to er godt dokumentert for det sørlige England i begynnelsen av 1000-tallet.

av Webmaster publisert 27.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:47