Den hellige Edith av Tamworth (897-937)

Minnedag: 15. juli

Den hellige Edith (Eadgyth, Eadgith; lat: Editha) ble født i 897 i Wessex i England som eldste datter av kong Edvard I den Eldre av Wessex og England (901-25) i hans første ekteskap med Ecgwyn (Egwena), som døde rundt 901. Edith var dermed sønnedatter av den hellige kong Alfred den Store av Wessex og England (871-99). Hennes far hadde 18 barn med tre hustruer, og hun var søster av kong Athelstan (924-939) og halvsøster av kongene Edmund I den Eldre (939-46) og Edred (946-55). Hun var også halvsøster av den hellige Edburga av Winchester (d. 960) og Elflaed den Yngre av Romsey.

Av hennes andre halvsøstre giftet Edith den Yngre (d. 947) seg med den tyske kongen Otto I den Store, senere hellig romersk keiser (962-73), og Edgifu (Odgive) (904-951) giftet seg i 917 med Karl III den Enkle eller Enfoldige, konge av Frankrike (898-922), og ble mor til kong Ludvig IV d'Outremer. Ediths tre andre halvsøstre som ikke tok sløret, giftet seg nesten like fornemt – Elgith (Ælfgifu) ble gift med hertug Boleslav II den Fromme av Bøhmen, Edhild med hertug Hugo av Paris og Elgiva med hertug Ebles av Aquitania.

Edith selv ble i 926 gift med Sitric Caoch (Sigtric Caech; Sigtryggr Gale), som fra 917 var dansk vikingkonge av Dublin og York (Jordvik), som var skatteland under den engelske kronen. De fikk sønnen Olaf Cuarán Sitricsson, som også ble konge av Dublin og York fra 945 (d. 981). Da kong Sitric døde i 927, året etter bryllupet, ble Edith nonne i Polesworth i Staffordshire. Senere bygde hun et kloster i Tamworth nær Polesworth, hvor hun ble abbedisse. Der døde hun i 937 og ble gravlagt i sitt kloster. Hennes minnedag er 15. juni.

Det er historisk bevist at en engelsk prinsesse giftet seg med vikingkongen Sitric, men vi kjenner ikke navnet. Hun fikk navnet Edith først på 1200-tallet av kronikøren Matthew Paris. Fordi hun var nonne i Polesworth, kalles hun ofte også Edith av Polesworth. Men da blir hun håpløst blandet sammen med den hellige Edith av Polesworth (d. 871), som var den første abbedissen av Polesworth og også en slektning, siden hun var datter av Egbert av Wessex, konge av England (827-39), søster av kong Ethelwulf (839-58) og tante til kong Alfred den Store – Edith av Tamworths farfar.

Noen hevder at Edith var søster av den hellige kong Edgar av England (959-75) og tante av den hellige Edith av Wilton (961-84). Kronikøren Goscelin av Canterbury, som i 1080 skrev biografien til den hellige Edith av Wilton, og som historikeren William av Malmesbury (ca 1080-1143) beskrev som «den beste biograf for engelske helgener etter den hellige Beda den Ærverdige», skriver at han hadde en hellig tante, Edith av Polesworth, som var kong Edgars søster. Dessverre finnes det ikke noe bevis på en slik person i de kongelige anegallerier, og Goscelin selv fjernet referansen da han reviderte biografien om Edith av Wilton.

Det er mulig at dette er to ulike hellige ved navn Edith. Men disse kongelige helgenene er så obskure at det også er mulig at Edith av Polesworth og Edith av Tamworth er en og samme person. Alt som er sikkert, er at i senmiddelalderen var begge klostrene, Polesworth og Tamworth, viet til den hellige Edith. Det er også blitt foreslått at både Goscelin og Matthew Paris tok den liturgiske kulten til Edith av Wilton, som ble observert i Polesworth, og skapte av den en ny Edith for å sørge for en hellig grunnleggerske for klosteret.

av Webmaster publisert 26.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51