Den hellige Edith av Polesworth (d. 871)

Minnedag: 15. mars

Den hellige Edith (Eadgyth, Eadgith; lat: Editha) ble født en gang på 800-tallet og var en obskur angelsaksisk abbedisse assosiert med Polesworth i Warwickshire og Tamworth i Staffordshire, begge i Mercia. Hennes historiske identitet er usikker, men hun kalles datter av Egbert av Wessex, konge av England (827-39), søster av kong Ethelwulf (839-58) og tante til den hellige kong Alfred den Store av Wessex og England (871-99).

Polesworth var en av de to byene eller eiendommene som Ethelwulf ga til den hellige Modwenna av Trensall for å bygge klostre, nemlig Trensall i Staffordshire og Polesworth i Warwickshire. I Trensall, hvor Modwenna selv ble abbedisse, lærte hun opp Edith før klostret i Polesworth var ferdig og hun ble den første abbedissen der. Den hellige Atea var en av nonnene i hennes varetekt. Edith døde den 15. mars 871, tretti år før Modwenna. En mulig minnedag er dødsdagen 15. mars. Edith er inkludert i den første seksjonen av den sene gammelengelske helgenlisten kjent som Secgan, som legger hennes begravelsessted til Polesworth.

Edith blandes ofte sammen med den hellige Edith av Tamworth, som i århundret som fulgte også var nonne i Polesworth før hun ble abbedisse i Tamworth. Denne Edith var datter av kong Edvard I den Eldre av England (901-25) og dermed sønnedatter av kong Alfred den Store, søster av kong Athelstan (924-939) og halvsøster av kongene Edmund I den Eldre (939-46) og Edred (946-55). Men disse kongelige helgenene er så obskure at det også er mulig at Edith av Polesworth og Edith av Tamworth er en og samme person. I tilfelle er minnedagen 15. juli.

Kilder: Attwater/John, Butler (VII), CSO, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org, britannia.com, celt-saints, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. mai 2004

av Webmaster publisert 26.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51