Den hellige Modwenna av Trensall (d. ~900)

Minnedag: 5. juli

Den hellige Modwenna (Modwen, Monenna, Edana, Medana, Monyna, Modyn, Modym, Modena, Mud, Merryn; fr: Modivene) levde på 800-tallet i England. Hun er en av fire eller fem helgener med samme navn som står i ulike menologier (helgenkalendere), men deres livshistorier er håpløst blandet sammen. De to viktigste, i tillegg til Modwenna av Trensall, synes å være Modwenna av Burton upon Trent (600-t) og Modwenna av Whitby (d. ca 695). Noen forfattere identifiserer Modwenna med den irske hellige Monenna av Killeavy (Darerca) (d. ca 518).

En tradisjon lar en konge av Mercia gi land til den hellige Modwenna av Burton upon Trent for et nonnekloster, men det er nok snakk om denne Modwenna et par hundreår senere. Kong Ethelwulf av England (839-58) ga nemlig to byer eller eiendommer til Modwenna for å bygge klostre, nemlig Trensall i Staffordshire og Polesworth i Warwickshire. I Trensall, hvor hun selv ble abbedisse, lærte hun opp den hellige Edith av Polesworth (Eadgyth, Eadgith; lat: Editha) (d. 871), kong Ethelwulfs søster, før klostret i Polesworth var ferdig, og hun ble den første abbedissen der. Modwenna kalles også «av Polesworth» og beskrives som den første abbedissen der, men det var nok Edith, som imidlertid døde tretti år før Modwenna.

Edith ble født på 800-tallet som datter av Egbert av Wessex, konge av England (827-39). Hun var søster av kong Ethelwulf (839-58) og tante til den hellige kong Alfred den store av Wessex og England (871-99). Hun døde den 15. mars 871. Men denne Edith blandes ofte sammen med den hellige Edith av Tamworth (897-937), som i århundret som fulgte, også var nonne i Polesworth før hun ble abbedisse i Tamworth. Denne Edith var datter av kong Edvard I den Eldre av England (901-25) og dermed sønnedatter av kong Alfred den store, søster av kong Athelstan (924-939) og halvsøster av kongene Edmund I den Eldre (939-46) og Edred (946-55). Edith ble i 926 gift med Sitric Caoch (Sigtric Caech; Sigtryggr Gale), som fra 917 var dansk vikingkonge av Dublin og York (Jordvik), som var skatteland under den engelske kronen. Da kong Sitric døde i 927, året etter bryllupet, ble Edith nonne i Polesworth i Staffordshire. Senere bygde hun et kloster i Tamworth nær Polesworth, hvor hun ble abbedisse. Der døde hun i 937. Fordi hun var nonne i Polesworth, kalles hun ofte også Edith av Polesworth. Men da blir hun håpløst blandet sammen med Edith av Polesworth (d. 871).

For å øke forvirringen ytterligere, hevder noen at Edith var søster av den hellige kong Edgar av England (959-75) og dermed tante av den hellige Edith av Wilton (961-84), uekte datter av kong Edgar og hans konkubine, den hellige Wulfrida (Wulfthryth, Wilfrida, Wulftrudis),

Disse kongelige helgenene er så obskure at det er mulig at Edith av Polesworth og Edith av Tamworth er en og samme person. Alt som er sikkert, er at i senmiddelalderen var begge klostrene, Polesworth og Tamworth, viet til den hellige Edith. Det er også blitt foreslått at biografene Goscelin og Matthew Paris tok den liturgiske kulten til Edith av Wilton, som ble observert i Polesworth, og skapte av den en ny Edith for å sørge for en hellig grunnleggerske for klosteret.

Modwenna døde rundt 900. I kunsten avbildes hun som abbedisse med en rød ku ved siden av seg. Hennes minnedag er 5. juli, men 6. juli nevnes også.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Baring-Gould (6), britannia.com, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mai 2004

av Webmaster publisert 27.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:47