Den hellige Ethelwine av Lindsey (d. 692)

Minnedag: 3. mai

Den hellige Ethelwine (Elwin, Æthelwine, Aethelwine) levde på 600-tallet i England. Han studerte i Irland, og i 680 ble han viet til den andre biskop av Lindsey av den hellige erkebiskop Theodor av Canterbury (668-90) på anmodning av den hellige kong Ethelred av Mercia (675-704). Hans bispedømme tilsvarer omtrent dagens Lincolnshire. Det hadde tidligere tilhørt Northumbria, men sto senere under kongene av Mercias herredømme. Lite er kjent om hans resultater eller til og med hans bispesete. Han var biskop av Lindsey til sin død i 692. Kilden Benedictines sier at han var en nær venn av den hellige Egbert av Iona, som han fulgte til Irland, hvor han døde rundt år 700.

Den hellige Beda den ærverdige kaller ham vir sanctus («hellig mann»), men det synes ikke å ha vært noen tidlig kult. Wilsons Martyrologe nevner ham under 29. juni, mens Challoner i sin Memorial of British Piety ser ut til å ha funnet opp 3. mai som hans minnedag, sammen med sin bror, den hellige abbed Aldwine av Peartney i Lincolnshire, og to andre brødre, Edilhun og Egbert. Han var også bror av abbedissen Ethelhild i Lincolnshire.

Kilder: Farmer, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 17.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06