Den hellige Eugenius II av Toledo (~600-657)

Minnedag: 13. november

nullSkytshelgen for møllere

Den hellige Eugenius (sp: Eugenio) ble født rundt 600 i Toledo (?) i Spania. Han var goter av fornem herkomst og var først kleriker under den hellige Helladius ved den kongelige hoffkirken. Deretter ble han munk i St Engracia i Saragossa og erkediakon av San Braulio der, samtidig som han fortsatte sine studier. I 646 ble han utnevnt av kong Chindaswinthe til erkebiskop av Toledo som Eugenius II. Han gjemte seg på en kirkegård for å unngå valget, men han ble tvunget til å påta seg embetet og ble konsekrert.

Selv om Eugenius var liten av skikkelse og hadde en svakelig helse, viste han en stor iver i sin biskoppelige embetsførsel. Han utmerket seg gjennom sin forbedring av liturgifeiringen, og han var også musiker og skrev flere prosaverker og dikt. Høydepunktene i hans episkopat var da han presiderte ved fire konsiler som ble holdt i hans by (646, 653, 655, 656). Disse konsilene befattet seg med politiske spørsmål, men i tillegg kom spørsmål om den kirkelige utdannelse. Eugenius var også berømt som forfatter av viktige skrifter i vers og prosa. Det er fortsatt bevart 102 dikt, som viser at han var den beste latinske dikteren fra den visigotiske tiden. Også reformer i den spanske liturgien og kirkesangen går tilbake til ham.

Han døde den 13. november 657 i Toledo. Hans nevø, den hellige Ildefons av Toledo, ble hans etterfølger. Hans relikvier ble overført av mozarabere til Deuil ved Paris. Hans minnedag i Martyrologium Romanum er dødsdagen 13. november. Han fremstilles som erkebiskop med pallium og er skytshelgen for møllere. Han minnes i den eukaristiske bønn i den mozarabiske ritus.

En martyr Eugenius, feilaktig kalt «av Toledo», står i Martyrologium Romanum under 15. november. Det dreier seg om Den hellige Eugenius av Deuil (200-t). En annen Eugenius skal ha vært Eugenius’ umiddelbare forgjenger («Eugenius I»), astronom og matematiker, men hans eksistens er tvilsom.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (XI), Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, Melchers, KIR, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. desember 1997

av Webmaster publisert 04.12.1997, sist endret 28.11.2015 - 02:51