Den hellige Eugenius av Deuil (200-t)

Minnedag: 15. november

nullDen hellige Eugenius (fr: Eugène) skal ha vært en medarbeider av den hellige Dionysius av Paris, byens første biskop, som led martyrdøden rundt 258 (rundt 285?). Det sies at også Eugenius ble martyrdrept et eller annet sted nær Paris, muligens i Deuil.

Ifølge en passio (lidelseshistorie) skrevet i 850-875 (?) under innflytelse av klosteret Saint-Denis, skal Eugenius ha vært romersk borger, men det finnes ingen historiske bevis på dette. Videre står det at han dro til Frankrike, hvor han ble møtt av den hellige Dionysius Areopagita, som bispeviet ham og ga ham Toledo som misjonsområde. Etter flere år med fruktbar forkynnelse ønsket Eugenius å treffe Dionysius igjen, uvitende om hans martyrium, for å informere ham om sitt arbeid. Han ble arrestert etter ordre fra Fescenninus Sisinnius og halshogd den 15. november i Deuil nær Paris (lat: Dyoiluin; nå Deuil-la-Barre) i departementet Val-d’Oise i regionen Île-de-France, en av de nordlige forstedene til Paris.

Dionysius Areopagita ble lenge ansett for å være identisk med Dionysius av Paris, men den teorien er for lengst forlatt. Det er ikke noe som tyder på at Eugenius var disippel av Dionysius Areopagita, som levde i det første århundret. Det eneste som er sikkert, er at det i Deuil var en beskjeden helligdom som hevdet å være i besittelse av levningene av Eugenius, og opprinnelsen til denne kulten synes å være skrinleggingen av levningene av martyren, som trolig var østlig, under alteret i kirken. Relikviene ble overført til Saint-Denis, uten tvil for å gjemme dem for normannerne.

Eugenius nevnes den 15. november i martyrologiene til Wandalbert av Prüm (ca 848) og Usuard (ca 875), men de sier ikke noe om at han var biskop. Den 18. august 919 (?) ble hans legeme brakt til St. Dionysius i Brogne (nå i bispedømmet Namur) etter initiativ fra den hellige monastiske reformatoren Gerhard. I beskrivelsen av denne overføringen fikk Eugenius tittelen biskop av Toledo.

Til tross for to translasjoner fortsatte Deuil å ære helgenen. Hans kirke, som ble overtatt i 1060 av den hellige Florentius av Saumur, ble gjenoppbygd på 1000-1100-tallet og nylig restaurert. På 1200-tallet dukket Eugenius opp i liturgiske bøker i Paris og i kalendere i andre kirker, men bare med tittelen martyr. I klosteret Saint-Denis var de imidlertid inspirert av opplysningene i hans passio og feiret helgenen som martyr og biskop av Toledo, en tittel som under innflytelse av samme passio er tildelt Eugenius i de liturgiske bøker i Liège og martyrologiet i Echternach fra slutten av 1100-tallet.

Også i Spania var Eugenius’ kult helt avhengig av legendene i Saint-Denis. Det var imidlertid ingen liturgisk kult før translasjonen i 1156. Den 12. februar dette året tok abbeden av Saint-Denis en arm av helgenen med til i Toledo, etter anmodning først fra kong Ludvig VII av Frankrike (1137-80) og deretter fra kong Alfons VII av Castilla (1126-57). På samme måte ga munkene i Saint-Denis alle de relikviene som de fortsatt var i besittelse av, med unntak av en arm, til katedralen i Toledo som et resultat av anmodning fra kong Filip II av Spania (1556-98) og deretter fra kong Karl IX av Frankrike (1560-74). Denne translasjonen, som skjedde den 18. november 1565, utgjør som nevnt ovenfor et problem av autentisitet, fordi det også i Brogne ble sagt at de hadde hele kroppen av helgenen. I 1736 ga det parisiske breviaret i Ventimiglia Eugenius en historisk lesning, som inkorporerer dataene fra den legendariske passio.

Den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum hevdet feilaktig at Eugenius var erkebiskop av Toledo, og translasjonene til Toledo skyldes denne sammenblandingen og kan ha skapt forvirringen i bispe- og helgenlisten. Det kan ikke være snakk om den hellige erkebiskop Eugenius II av Toledo (ca 600-657), som minnes den 13. november, for han døde en naturlig død, men en annen Eugenius skal ha vært Eugenius’ umiddelbare forgjenger («Eugenius I»), astronom og matematiker, men hans eksistens er tvilsom.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. september 2014

av Per Einar Odden publisert 08.09.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06