Den hellige Eustasius av Aosta (400-t)

Minnedag: 25. februar

nullDen hellige Eustasius (Eustacius; it: Eustasio, Eustazio, Eustachio) ble født en gang på 300-tallet på et ukjent sted. Blant de første biskopene av bispedømmene i Piemonte er det to som skiller seg ut: de hellige Eusebius av Vercelli (ca 283-371) og Maximus av Torino (d. ca 467). Men det finnes også andre betydningsfulle skikkelser, som de hellige Gaudentius av Novara (d. ~418), Majorinus av Acqui, Eulogius av Ivrea og Eustasius av Aosta.

Eustasius regnes tradisjonelt som den første biskopen av det gamle Augusta Pretoria, dagens Aosta, hovedstad i dalen med samme navn. Hans navn får oss til å tro at han kom østfra. Trolig kjente han Eusebius og bestemte seg for å følge ham til Vercelli. Eusebius ble ca år 340 valgt til byens første biskop, i hvert fall den første vi kjenner. Han levde sammen med sine prester i et organisert fellesskap, og det hevdes at han var den første vestlige biskop som innførte dette vita communis, felles liv, før den hellige Augustin av Hippo. Trolig sluttet Eustasius seg til dette fellesskapet og fikk en god nok opplæring til å bli betraktet som verdig til bispeembetet.

Ifølge den hellige Ambrosius av Milano ba folket i Valle d’Aosta Eusebius om å få sin egen biskop, og i første halvdel av 400-tallet ble Eustasius utsett til Aostas første biskop. Dessverre er ingen detaljer om hans virke overlevert til oss. I 451 var han kanskje forhindret fra å reise selv på grunn av høy alder, så han sendte som sin representant den hellige presten Gratus til konsilet i Milano. Denne Gratus etterfulgte ham som biskop av Aosta og æres som helgen, og hans kult overskygget den første biskopen fullstendig.

Lenge ble Aostas første biskop ikke feiret liturgisk i bispedømmet, og i regionkalenderen for Piemonte finnes han heller ikke, så hans kult er rent lokal. Hans minnedag er 25. februar.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. april 2006

av Webmaster publisert 27.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51