Den salige Eustachius av Huy (1200-t)

Minnedag: 13. mars

Den salige Eustachius ble født en gang på slutten av 1100-tallet som sønn av den salige Jutta av Huy (1158-1228). Huy er en by i provinsen Liège i Belgia. Eustachius’ mor ble tvunget til å gifte seg som tolvåring og ble enke som attenåring etter å ha født tre barn. Et av barna døde tidlig, men hun klarte å bringe sin far og sine to gjenlevende sønner sine tilbake til troen og et bedre liv.

Den eldste sønnen var Eustachius, som tidlig ble cistercienser (Ordo Cisterciensis – OCist) i klosteret Orval i Nederlandene (nå i Belgia), som ble cisterciensisk etter at det kom en gruppe munker fra Trois-Fontaines (Triumfontium) i Champagne i Frankrike. Eustachius ble klosterets abbed og døde i hellighets ry. Martyrologier regner ham blant de salige, uten at de kan støtte seg til noe kirkelig dekret. Hans minnedag er 13. mars. Hans yngre bror ble cisterciensermunk i Trois-Fontaines.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 16.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05