Den hellige Eustochius av Tours (d. 461)

Minnedag: 19. september

Den hellige Eustochius (Eustachius; fr: Eustoche) ble født sent på 300-tallet eller tidlig på 400-tallet i Auvergne i det nåværende Frankrike. Han kom fra en velstående senatorfamilie og var med sikkerhet i slekt med sine to etterfølgere på bispestolen i Tours, de hellige Perpetuus og Volusian. Hans svært sjeldne navn antyder en mulig forbindelse til den hellige Eustochium av Betlehem (ca 368-ca 419), datter av den hellige Paula av Roma (347-404) og søster av den hellige Blesilla (363-83), alle protesjeer av den hellige Hieronymus.

Paula var gift med den hedenske senatoren Julius Toxotius (d. 379) fra patrisierfamilien gens Julia, og de fikk fem barn: fire døtre samt sønnen Julius Toxotius den yngre. T.S.M. Mommaerts og D.H. Kelley hevder at Eustochiums far var Julius Toxotius den yngre, og at hans mor var Laeta, datter av Publius Ceionius Caecina Albinus av slekten Ceionii Volusiani, en hedning og prest (The Anicii of Gaul and Rome, in Fifth-century Gaul: a Crisis of Identity? redigert av John Drinkwater og Hugh Elton, Cambridge University Press 1992, s 120-21).

Den hellige biskopen og historikeren Gregor av Tours kaller ham «en mann av fremragende dyder». Siste kapittel av Gregors «Frankernes historie» (Historia Francorum) har overskriften De Turonicis episcopis, «Om biskoper av Tours», og der bringer Gregor en kronologisk liste over de syv første biskopene. Først står Gatian med et episkopat på femti år, og deretter var bispestolen vakant i 36 år. Gatians etterfølger var Lidorius, som styrte bispedømmet i 33 år; og den tredje biskopen av Tours var den berømte Martin (371-97). Gregor plasserer hans ordinasjon i 371 eller 372. Deretter fulgte den hellige Brictius (fr: Brice) (397-444), den hellige Eustochius (fr: Eustoche) (444-61), den hellige Perpetuus (fr: Perpet) (461-91) og på syvende plass den hellige Volusian (fr: Volusien) (491-98), som ble fordrevet fra bispesetet av visigoterne («vestgoterne»).

Da biskop Brictius døde rundt 444, etterfulgte Eustochius ham som biskop av Tours. På konsilet i Angers forsvarte han energisk Kirkens privilegier, som ble angrepet av en lov fra keiser Valentinian III. Han hadde også en stor del av æren for å trekke opp de reguleringene vedrørende kirketukt (disiplin) som ble vedtatt på konsilet. Han økte antallet sogn i sitt bispedømme, og i byen Tours bygde han en kirke, hvor han satte inn relikviene av de hellige Gervasius og Protasius, som biskop Martin hadde fått fra Italia.

Biskop Eustochius døde i 461 og ble gravlagt i kirken som biskop Brictius hadde bygd over forgjengeren Martins grav. Hans minnedag i Martyrologium Romanum er 19. september. Han ble etterfulgt av sin nære slektning Perpetuus.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, Butler 1866, nominis.cef.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. april 2008

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:51