Den hellige Eutropius av Saintes (abbed) (400-t)

Minnedag: 7. desember

Den hellige Eutropius (fr: Eutrope) levde trolig på 400-tallet i det nåværende Frankrike. Han var en disippel av den hellige Martin av Saintes, som igjen var en disippel av den hellige Martin av Tours (ca 316-97). Martin av Saintes fikk sin utdannelse i klosteret Marmoutier i Tours, men han dro senere til Saintogne og bygde et kloster i Saintes.

Hans mest berømte disippel var Eutropius, som etterfulgte ham som abbed for klosteret i Saintes. Hans minnedag er 7. desember. Han er en annen enn biskopen Eutropius av Saintes.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 17.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05