Den hellige Evergislus av Meaux (d. ~700)

Minnedag: 31. august

Den hellige Evergislus (Evergisil, Evergisius, Eberigisil, Ebergisel, Ebregisil, Ebregesilus, Ebrisigilus, Ebraisilus, Ehregisilus; fr: Ebrégésile, Evrèle) ble født en gang på 600-tallet i Gallia. Han kom fra en aristokratisk frankisk familie som hadde mange fremtredende medlemmer. Han var i slekt med den hellige Ado (Audo) (ca 600-70), grunnlegger av klosteret Jouarre, hans bror, den hellige erkebiskop Audoenus av Rouen (ca 602-84), den hellige biskop Agilbert av Paris (ca 625-ca 690), den hellige Theodechilde, den første abbedissen av Jouarre, og den hellige Agilberta, den andre abbedissen av Jouarre.

Han var først munk i klosteret Luxeuil, som var grunnlagt av den hellige irske misjonæren Kolumban. Rundt 630 ble han kalt sammen med en gruppe munker fra Luxeuil til det nylig grunnlagte klosteret Jouarre av grunnleggeren Ado. Der satte hans dyder et eksempel for munkene og for de troende. Senere kom også hans yngre slektning Agilbert og ble munk i klosteret.

Evergislus ble valgt til biskop av Meaux, og i dette embetet utmerket han seg ved sin aktivitet, seriøsitet og nestekjærlighet. Han døde en gang etter år 700 i klosteret Jouarre (Jotrum), som nå var et dobbeltkloster. I 1620 ble hans levninger skrinlagt av biskopen av Nantes, og i 1658 kom flere relikvier av ham til katedralen i Meaux. Hans minnedag er 31. august.

Kilder: Infocatho, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 06.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03