Den hellige Evodius av Antiokia (d. ~68)

Minnedag: 6. mai

Den hellige Evodius av Antiokia, italiensk 1600-tDen hellige Evodius (gr: Euodios, Ευόδιος; Euodius, Euodias, Evodus, Euodus, Evodias, Evodios) levde i det første århundret. Han var hedning, men ble omvendt til den kristne tro av apostelfyrsten Peters forkynnelse. Noen kilder kaller ham en disippel av den hellige evangelisten Johannes. Kirkefaderen Origenes sier at han var den andre biskop (patriark) av Antiokia ved Orontes i Syria (i dag Antakya i Sørøst-Tyrkia) etter Peter, selv om den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) i sin Kirkehistorie (Historia ecclesiastica) sier at Evodius var byens første biskop.

Evodius ble antakelig utvalgt av Peter selv og kanskje presteviet av ham. Han ble bispeviet i år 42-44. Listen over patriarker av Antiokia har Peter på første plass (ca 37-ca 53), Evodius på andre plass (ca 53-ca 69), etter at Peter dro til Roma, og den hellige Ignatius på tredje plass (ca 70-ca 107), som med sikkerhet var en disippel av Johannes. Ignatius skriver i sitt brev til menigheten i Antiokia: «Husk Evodius, deres fortjent salige hyrde, som først ble betrodd ledelsen av dere i sine hender av apostlene».

De hellige Evodius og OnesiforosEvodius døde rundt 68 (?) eller 64. Hvis det er riktig som 500-tallsforfatteren Malalas hevder, at Peter dro gjennom Antiokia da Evodius døde, må det ha skjedd i 64 eller tidligere (før Peter ble henrettet). Tradisjonen hevder at han døde som martyr, men det er mer sannsynlig at han døde av naturlige årsaker i sitt embete. Etter at Peter hadde forlatt Evodius' dødsleie, konsekrerte han Ignatius til den tredje biskop av Antiokia.

Evodius etterlot seg ingen skrifter, og hans minne har forståelig nok blitt overskygget av skriftene og martyriet til hans etterfølger Ignatius. Det var i Antiokia at man først brukte betegnelsen «kristne» (Apg 11,26), og tradisjonen vil ha det til at det var Evodius som var ansvarlig for det navnet. Evodius står som nr. 52 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

Noen har trodd at denne Euodius er den samme som den Euodias som nevnes av apostelen Paulus i brevet til filipperne: «Jeg sier til Euodias [Evodia] og Syntyke: Kom til enighet, som kristne!» (Fil 4,2), men som det fremgår av den greske originalen, er det her snakk om to kvinner.

Evodius’ katolske minnedag i Martyrologium Romanum er 6. mai, mens han i den ortodokse kirke minnes den 7. september sammen med den hellige Onesiforos av Kyrene, men også 28. april og 30. juni). Hans minnedager i den armenske kirken er 6. mai og 8. desember.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (V), Benedictines, Delaney, Bunson, Schauber/Schindler, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, en.wikipedia.org, orthodoxwiki.org, zeno.org, oca.org, answers.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. august 2006

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51