Den hellige Exuperia av Vercelli (500-t)

Minnedag: 18. februar

Den hellige Exuperia (it: Esuperia) levde trolig på 500-tallet i Vercelli i regionen Piemonte i Nord-Italia.

Under rehabiliteringsarbeid i den eusebianske basilikaen i Vercelli på 1500-tallet ble det fra grunnmuren hentet en plakett som hadde inngravert en metrisk lovtale over to nonner som var gravlagt der ved navn Exuperia og Constantia (it: Costanza). Lovtalen, som ærer dem som hellige ordenssøstre, forteller at de mottok sløret av sin bror, den hellige Konstantius, byens biskop. Den eusebianske kalender feirer den 18. februar en hellig jomfru ved navn Konstantia, men spesifiserte ikke om det var biskopens søster, og den nevnte ikke også Exuperia. Noen hastige forklaringer forklarer dette med muligheten for at Konstantia utmerket seg i dyd og hellighet i forhold til søsteren. Akseptere vi denne identifiseringen, kan vi si at Konstantia og Exuperia levde i første halvdel av 500-tallet, før langobardkongen Alboin kom til Italia. De var en del av klosteret som var etablert av byens første biskop Eusebius og som han overlot til sin hellige søster Eusebia.

Den metriske lovtalen som prydet graven til de to søstrene, tyder på at de delte samme grav, slik de hadde delt celle i klosteret. Lovtalen er tilskrevet den hellige biskopen og dikteren Flavian, Konstantius’ etterfølger, og regnes som et vitnesbyrd av stor vekt i favør av Konstantias og hennes søsters hellighet, selv om de ikke er minnet i den gamle kalenderen. Konstantia minnes den 18. februar. I dag er det dessverre ingen av de to søstrene som står i den liturgiske kalenderen i erkebispedømmet Vercelli.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. november 2014

av Per Einar Odden publisert 14.11.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03