Den hellige Engratia av Zaragoza (300-t)

Minnedag: 16. april

nullDen hellige Engratia (Encratis, Encratia, Encratide, Engrazia, Engracia) var en ung spansk jente som vitnet så energisk om sin kristne tro at hun fikk tilnavnet «den iherdige jomfru». Hun bodde i Zaragoza. Der ble et meget stort antall martyrer (Martyrologium Romanum bruker uttrykket innumerabilis multitudo) drept rundt 304 i kristenforfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) og keiserens brutale prefekt Dacian, som hadde blitt sendt til Spania for å iverksette keiserens dekreter og som residerte i Zaragoza. Han publiserte et edikt som forviste alle kristne fra byen, og da de reiste, ga han soldatene ordre om å overfalle og massakrere dem.

Engratia gjennomgikk fryktelig tortur i Zaragoza, men det ser ut til at hun overlevde denne torturen. Likevel minnes hun som martyr på grunn av sine lidelser. Hennes minnedag i Martyrologium Romanum er 16. april. Hennes navn finnes i en rekke former, og hennes kult var svært populær i Spania og i Pyreneene. En kirke i Zaragoza er viet til henne.

Hun nevnes i en hymne av den hellige Prudentius (348-ca 410), som bodde i Zaragoza, og han beskriver hennes tortur i grafiske detaljer. Hun nevnes sammen med den hellige Optatus og hans ledsagere (De atten Zaragoza-martyrene: De hellige Optatus, Lupercus, Successus, Martial, Urban, Julia, Quintilian, Publius, Fronto, Felix, Caecilian, Eventius, Primitivus, Apodemius, og fire ved navn Saturnin), som ble drept i 304 og som også minnes 16. april. Det er usannsynlig at hun led martyrdøden samtidig med dem, trolig levde hun senere på 300-tallet.

Optatus og hans ledsagere ble spesielt æret i kirken som var viet til Engratia. I anledning av synoden i Zaragoza i 592 ble kirken konsekrert på nytt og det ble skrevet en spesiell messe som ble kjent som «Messen for St. Engratia eller for De atten martyrer». Re-konsekreringen skjedde den 3. november.

En gruppe som kalles «De utallige Zaragoza-martyrene» (Caius og Crescentius og deres ledsagere) ble minnet i Martyrologium Romanum den 3. november. Mye tyder på at «de utallige» martyrene og «de atten» er samme gruppe.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (IV), Benedictines, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. juli 1999

av Webmaster publisert 01.07.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51