Den hellige Optatus av Zaragoza og ledsagere (d. 304)

Minnedag: 16. april

De atten Zaragoza-martyrene: De hellige Optatus, Lupercus, Successus, Martial, Urban, Julia, Quintilian, Publius, Fronto, Felix, Caecilian, Eventius, Primitivus, Apodemius, og fire ved navn Saturnin

Disse atten martyrene led martyrdøden i Zaragoza i Spania rundt 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). De ble drept av keiserens brutale prefekt Dacian, som hadde blitt sendt til Spania for å iverksette keiserens dekreter. Han publiserte et edikt som forviste alle kristne fra byen, og da de reiste, ga han soldatene ordre om å overfalle og massakrere dem.

Den hellige dikteren Prudentius (348-ca 410), som var fra Zaragoza og bodde der en menneskealder senere, beskrev deres martyrium i en hymne. Der nevner han de atten martyrene fra hjembyen ved navn, men han nevner ikke noe om hvordan de døde. Deres relikvier ble gjenfunnet i Zaragoza i 1389. De atten martyrenes minnedag er 16. april og deres navn står i Martyrologium Romanum.

I den samme hymnen skriver Prudentius også om den hellige Engratia av Zaragoza (Encratis), som skal ha lidd martyrdøden i den samme forfølgelsen og som også minnes 16. april, og han beskriver hennes tortur i grafiske detaljer. Han kaller henne «den iherdige jomfruen» for måten hun forsvarte sin tro på. Hun skal ha overlevd torturen, men likevel minnes hun som martyr på grunn av sine lidelser, og poeten kaller hennes hus en «helligdom for en levende martyr». Det er imidlertid usannsynlig at hun led samtidig med de atten martyrene, trolig levde hun senere på 300-tallet, mye nærmere Prudentius’ egen tid. Martyrologium Romanum nevner på samme dag de hellige Caius og Crescentius, som skal ha blitt drept i Zaragoza senere samme år, da forfølgelsene blusset opp igjen.

Optatus og hans ledsagere ble spesielt æret i kirken som var viet til Engratia. I anledning av synoden i Zaragoza i 592 ble kirken konsekrert på nytt og det ble skrevet en spesiell messe som ble kjent som «Messen for St. Engratia eller for De atten martyrer». Re-konsekreringen skjedde den 3. november, og kilden Butler's Lives of the Saints skriver at De atten martyrene noen ganger ble feiret på denne datoen.

Et meget stort antall martyrer (Martyrologium Romanum bruker uttrykket innumerabilis multitudo) ble drept i Zaragoza i kristenforfølgelsene under prefekt Dacian, og de utallige Zaragoza-martyrene som ble drept av ham, minnes den 3. november. Mye tyder på at «de utallige» martyrene og «de atten» er samme gruppe.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (IV), Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.12.2015 - 12:04