Den hellige Falko av Tongeren-Maastricht (d. 527)

Minnedag: 20. februar

Den hellige Falko, glassmaleri i St-Servatius i Maastricht i Nederland (ca 1900?)Den hellige Falko (Falco; lat: Falcus) ble født en gang på slutten av 400-tallet i Nederlandene. Den hellige biskop Servatius av Tongeren-Maastricht dro like før sin død i 384 fra Tongeren til Maastricht, hvor han døde, og fra tidlig på 500-tallet residerte biskopene der, selv om bispesetet formelt ble flyttet først i 549. Den offisielle tittelen Episcopus Tungrorum ble bevart helt til 1000-tallet, lenge etter at bispesetet var flyttet videre fra Maastricht til Liège.

Ifølge den tradisjonelle listen over biskoper av Maastricht, etterfulgte Falko i 522 (?) den hellige Eucherius I som biskop av Maastricht. Ifølge en katalog fra 900-tallet skal han ha vært den attende biskop av Tongeren og den niende av Maastricht. Historisk sett er absolutt ingenting kjent om ham, bortsett fra at hans navn nevnes på denne listen. Tidligere ble det antatt at han var en bror av sin forgjenger Eucherius I, tilsynelatende på grunn av det faktum at begges minnedag falt på samme dag. Han er den første biskopen av Tongeren med et navn som tyder på germansk opprinnelse.

Overraskende er det imidlertid at hans eksistens er historiske sikker, i motsetning til mange andre biskoper i den omskiftende tiden mellom Vestromerrikets undergang og etableringen av det frankiske riket. Hans navn forkommer i et sint brev fra den hellige biskop Remigius av Reims (ca 436-533). I det udaterte brevet klandrer han Falko for det faktum at han hadde ordinert prester i Mouzon, for dette stedet lå utenfor bispedømmet Maastricht og tilhørte bispedømmet Reims. Falko var kommet til Remigius’ territorium uten hans viten og langt mindre hans tillatelse. Til slutt komplimenterte Remigius sin kollega for hans iver og initiativ, men det måtte ikke forkomme igjen.

Falko deltok angivelig på konsilet i Auvergne (Clermont) i 535 og på det femte konsilet i Orléans i 549, men da var han nok for lengst død. På konsilet i Clermont deltok allerede hans andre etterfølger, den hellige biskop Domitian av Maastricht (535-49). Ifølge legenden hadde biskop Falko et episkopat på fem år før han døde den 14. mai 527. Denne datoen er trolig ekte. Remigius’ brev er udatert, men skrevet før 533, året da han døde. Falkos død oppgis altså til 527, men 512 nevnes også. Andre kilder sier at hans episkopat varte fra 529 til 532. Hans minnedag er 20. februar, men 14. mai nevnes også som minnedag, hans dødsdag ifølge legenden. I tillegg feires i bispedømmet Roermond i Nederland, som Maastricht nå tilhører, alle hellige biskoper av Maastricht den 15. mai (tidligere 6. februar).

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Bautz, Heiligenlexikon, en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. november 2011

av Per Einar Odden publisert 30.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06