Den hellige Eucherius I av Tongeren-Maastricht (d. 522?)

Minnedag: 20. februar

Den hellige Eucherius (Eucher; fr: Euchère) ble født en gang på slutten av 400-tallet i Nederlandene. Den hellige biskop Servatius av Tongeren-Maastricht dro like før sin død i 384 fra Tongeren til Maastricht, hvor han døde, og fra tidlig på 500-tallet residerte biskopene der, selv om bispesetet formelt ble flyttet først i 549. Den offisielle tittelen Episcopus Tungrorum ble bevart helt til 1000-tallet, lenge etter at bispesetet var flyttet videre fra Maastricht til Liège.

Ifølge den tradisjonelle listen over biskoper av Maastricht, etterfulgte Eucherius I den hellige Quirillus i 520 (?) som biskop av Maastricht. Ifølge en katalog fra 900-tallet skal han ha vært den syttende biskop av Tongeren og den åttende av Maastricht. Historisk sett er absolutt ingenting kjent om ham, bortsett fra at hans navn nevnes på denne listen.

Historikerne mener at han er den samme som den hellige biskop Eucherius av Orléans (ca 694-743), som døde i eksil i benediktinerklosteret Sarchinium eller Saint-Trond (Sint-Truiden) nær Maastricht, og deretter hadde en omfattende kult i bispedømmet. Store helgenfester ble feiret med en høytidelig messe i kirken og deretter et årlig marked eller kerkmis, som opprinnelig var navnet på seremonien i kirken, men gikk over til å bety festen etterpå. Folket hadde en fridag for å feire biskop Eucherius, og dermed ble han snart ansett som biskop av deres egen by.

Eucherius kalles ofte «den første» for å skille ham fra den hellige biskop Eucharius II (d. 530?). Tidligere ble det antatt at Eucherius var en bror av sin etterfølger Falko (d. 527), tilsynelatende på grunn av det faktum at begges minnedag falt på samme dag.

Legenden forteller en helt annen historie. Den sier at Eucherius var sønn av greven av Laon, som var gift med en datter av greven av Namur. Etter bare to år i embetet døde han. Han ble gravlagt i kirken St. Servatius. Eucherius Is død angis til 527, men 495 nevnes også. Hans minnedag er 20. februar. I tillegg feires i bispedømmet Roermond i Nederland, som Maastricht nå tilhører, alle hellige biskoper av Maastricht den 15. mai (tidligere 6. februar).

Kilder: nl.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. november 2011

av Per Einar Odden publisert 30.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05