Den hellige Quirillus av Tongeren-Maastricht (d. 520?)

Minnedag: 30. april

Den hellige Quirillus ble født en gang på 400-tallet i Nederlandene. Den hellige biskop Servatius av Tongeren-Maastricht dro like før sin død i 384 fra Tongeren til Maastricht, hvor han døde, og fra tidlig på 500-tallet residerte biskopene der, selv om bispesetet formelt ble flyttet først i 549. Den offisielle tittelen Episcopus Tungrorum ble bevart helt til 1000-tallet, lenge etter at bispesetet var flyttet videre fra Maastricht til Liège.

Ifølge den tradisjonelle listen over biskoper av Maastricht, etterfulgte Quirillus den hellige Sulpicius i 480 (?) som biskop av Maastricht. Ifølge en katalog fra 900-tallet skal han ha vært den sekstende biskop av Tongeren og den syvende av Maastricht. Historisk sett er absolutt ingenting kjent om ham, bortsett fra at hans navn nevnes på denne listen. Nærmere forteller verken bollandistene eller andre hagiografer. Historikerne antar at han kan være den samme som den hellige Quirinus av Neuss (d. ca 130). Hans fest faller på samme dag og ble feiret i nabobispedømmet Köln.

Legenden har sin egen historie. Den forteller at han var sønn av grev Quirillus av Namur, som hadde giftet seg med en prinsesse fra kongehuset i Dinant. Før sin bispevielse var han dekan for kirken i Maastricht. I førti år tjente han som biskop. Han døde i november 520. Andre kilder sier 539, ifølge Migne og Guerini i 489.

Quirillus’ minnedag er 30. april. Andre minnedager som nevnes, er 29. april, 17. februar og 14. november. I tillegg feires i bispedømmet Roermond i Nederland, som Maastricht nå tilhører, alle hellige biskoper av Maastricht den 15. mai (tidligere 6. februar).

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 30. november 2011

av Per Einar Odden publisert 30.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06