Den hellige Sulpicius av Tongeren-Maastricht (d. 480?)

Minnedag: 17. januar

Den hellige Sulpicius (Sulpitius, Supplicius) ble født en gang på 300-tallet i Tongeren/Tongres i Nederlandene, nå i Belgia. Han var en ukjent adelsmann i Ambiorixstad (Tongeren). Den hellige biskop Servatius av Tongeren-Maastricht dro like før sin død i 384 fra Tongeren til Maastricht, hvor han døde, og fra tidlig på 500-tallet residerte biskopene der, selv om bispesetet formelt ble flyttet først i 549. Den offisielle tittelen Episcopus Tungrorum ble bevart helt til 1000-tallet, lenge etter at bispesetet var flyttet videre fra Maastricht til Liège.

Ifølge den tradisjonelle listen over biskoper av Maastricht, etterfulgte Sulpicius den hellige Resignatus i 465 (?) som biskop av Maastricht. Ifølge en katalog fra 900-tallet skal han ha vært den femtende biskop av Tongeren og den sjette av Maastricht. Historisk sett er absolutt ingenting kjent om ham, bortsett fra at hans navn nevnes på denne listen.

Historikere tror imidlertid at han er den samme som den hellige Sulpicius (II) Pius av Bourges (d. 647) som har minnedag den 17. januar. En indikasjon på dette er at begge minnedager er sammenfallende. Hans navn hadde kommet inn på listen over biskoper av Maastricht, fordi han var kjent som læremester for de hellige Amandus og Remaclus, henholdsvis den syttende og attende biskop av Maastricht.

Legenden har sin egen historie. Den forteller at Sulpicius var en sønn av Karl Naso, prins av Nassau. Det var Sulpicius som ved sin tiltredelse som biskop i 465 sørget for at hans forgjenger Resignatus ble helligkåret. Han døde i mars måned i år 480. Andre sier at hans episkopat varte fra 517 til 525.

Sulpicius’ minnedag er 17. januar, men 18. mai nevnes også som minnedag. I et senere martyrologium står han den 9. februar. I tillegg feires i bispedømmet Roermond i Nederland, som Maastricht nå tilhører, alle hellige biskoper av Maastricht den 15. mai (tidligere 6. februar).

Både stavingen av hans navn (noen ganger Supplicius) og sammenblanding med hans navnebrødre – som den hellige Sulpicius av Bourges – har sørget for uklare forhold rundt hans liv. Selv i Tongeren vet ingen nøyaktig hvem og hva deres helgen var. I Krøniken fra Maastricht finner vi at Sulpicius bar bispetittel i 472 og i 483 ble valgt som den sjette biskop av Maastricht og den femtende biskop av Tongeren. Han var biskop i sytten år, døde i 500 og ble gravlagt i Maastricht.

I Feesteigen van de Belgische bisdommen, som tidligere foreskrev helgendager i de lokale messeliturgiene, forekommer denne biskopen av Tongeren ikke. Til tross for at det var en sterk folkelig kult for ham i Sør-Limburg, er ikke Sulpicius tillagt noen spesiell makt.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl, iconenank.info - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 30. november 2011

av Per Einar Odden publisert 30.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04