Den hellige Resignatus av Tongeren-Maastricht (d. 465?)

Minnedag: 1. desember

Den hellige Resignatus (Renatus) ble født en gang på slutten av 300-tallet eller begynnelsen av 400-tallet i Nederlandene. Den hellige biskop Servatius av Tongeren-Maastricht dro like før sin død i 384 fra Tongeren til Maastricht, hvor han døde, og fra tidlig på 500-tallet residerte biskopene der, selv om bispesetet formelt ble flyttet først i 549. Den offisielle tittelen Episcopus Tungrorum ble bevart helt til 1000-tallet, lenge etter at bispesetet var flyttet videre fra Maastricht til Liège.

Ifølge den tradisjonelle listen over biskoper av Maastricht, etterfulgte Resignatus den hellige Designatus i 437 (?) som biskop av Maastricht. Ifølge en katalog fra 900-tallet skal han ha vært den fjortende biskop av Tongeren og den femte av Maastricht. Historisk sett er lite kjent om ham, og det er bare et historisk dokument som refererer til ham, men det er satt opp først hundre år etter hans død. Noen moderne historikere mener at det er snakk om en feilskriving av Designatus, biskopen som ifølge tradisjonen var før ham.

Legenden forteller at han var sønn av ridderen Resignatus av Koblenz, han var senator i Köln. Hans mor hette Aielis. Om ham er det registrert at han var biskop i 28 år i all ydmykhet. Umiddelbart etter sin død ble han helligkåret på forlangende av hans etterfølger Sulpicius.

Hans minnedag er 1. desember, men 18. mars nevnes også som minnedag, hans dødsdag ifølge legenden. I tillegg feires i bispedømmet Roermond i Nederland, som Maastricht nå tilhører, alle hellige biskoper av Maastricht den 15. mai (tidligere 6. februar).

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 30. november 2011

av Per Einar Odden publisert 30.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05