Den hellige Sulpicius (I) av Bourges ( -591)

Minnedag: 29. januar

Den hellige Sulpicius (I) av Bourges ( -591) Den hellige Sulpicius (Sulphicus, Sulpitius; fr: Sulpice) ble født på 500-tallet i Agen i Aquitania i Frankrike i en velstående og berømt gallo-romansk familie. Han var svært lærd i sekulær litteratur og jus, som han praktiserte en tid. Etter at hans elskede hustru døde og etterlot ham en enda større rikdom, begynte han å vurdere ordenslivet. En tid fortsatte han å leve i samme husholdning som sin fromme svigermor Bassula. Hennes eksempel og oppmuntringer stadfestet Sulpicius i avgjørelsen om å gi seg fullstendig hen til Kristus. Hans omvendelse skjedde da han var rundt 32 år.

I 584 ble han valgt til biskop av Bourges i Aquitania etter at setet var blitt ledig etter Remigius. Flere kandidater tilbød kong Guntram av Burgund gaver for å bli utnevnt, men kongen avviste disse simonistiske kandidatene (simoni er kjøp og salg av kirkelige embeter) og utnevnte Sulpicius. Han mottok alle vielser til og med prestevielsen og ble deretter bispeviet.

Han innkalte en provinsialsynode i Auvergne mellom 585 og 588, som også avgjorde lokale stridigheter mellom to av hans suffraganbiskoper, Innocent av Rodez og Ursicinus av Cahors. Han deltok også på konsilet i Mâcon i 585. Han var biskop av Bourges til sin død der den 29. januar 591. Den hellige Gregor av Tours snakker om ham med stor respekt. Hans minnedag er dødsdagen 29. januar og hans navn står i Martyrologium Romanum.

Denne Sulpicius ble noen ganger gitt navnet Severus, muligens for å skjelne ham fra en senere biskop av Bourges, den hellig Sulpicius (II) Pius. Dette har ført til sammenblanding med forfatteren til den hellige Martin av Tours' biograf, Sulpicius Severus (d. ca 420), som ikke regnes som helgen, selv om han i flere århundrer sto i Martyrologium Romanum.

Kirken og det svært berømte presteseminaret Saint-Sulpice i Paris har ikke sitt navn etter denne Sulpicius, men etter hans etterfølger Sulpicius (II) Pius (d. ca 647), som har minnedag 17. januar.

av Webmaster publisert 06.03.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52