Den hellige Sulpicius (II) Pius av Bourges ( -647)

Minnedag: 17. januar

Skytshelgen for Bourges; for sulpisianerne og presteseminaret Saint-Sulpice; mot gikt og hudsykdommer

Den hellige Sulpicius (Sulphicus, Sulpitius; fr: Sulpice) ble født på slutten av 500-tallet i en velstående og gammel adelsfamilie i Vatan i Midt-Frankrike. Han ble senere kalt Sulpicius Pius (Débonnaire = den fromme) for å skjelne ham fra en navnebror og forgjenger på bispesetet i Bourges. Han vokste opp ved hoffet til frankerkongen Klotar II (613-28). Han avsto fra å gifte seg og ga sin arv til Kirken, og helt fra ungdommen viet han seg til gode gjerninger.

Han dro til den hellige biskop Austregisilus av Bourges i Aquitania i Frankrike for å få teologisk utdannelse, og i 613 ble han presteviet. Han ble deretter leder for katedralskolen. Kong Klotar II (613-28) fikk høre om hans ry og tilkalte ham, og deretter tjente Sulpicius som almisseutdeler og kapellan for kongens hærer. En gang kongen var alvorlig syk, ga Sulpicius ham helsen tilbake gjennom sine bønner.

Vi vet ikke nøyaktig når han selv ble valgt til biskop av Bourges etter Austregisilus' død; noen kilder sier 615 og andre 624. Han hadde i alle fall denne stillingen til sin død. Han lot bygge en rekke kirker og deltok på bispesynoden i Clichy i utkanten av Paris i 627. Etter å i mellomtiden ha blitt utnevnt til erkebiskop, viet han i 630 den hellige Desiderius (Didier) til biskop av Cahors i Sørvest-Frankrike og hans disippel Remaclus til abbed for benediktinerklosteret Solignac ved Limoges i Midt-Frankrike. Sulpicius skal ha korrespondert regelmessig med Desiderius.

Ved Bourges grunnla Sulpicius klosteret Navarium (lat. navis = skip), som fikk sitt navn fordi det syntes å svømme mellom elva Yèvre og dennes sideelv Auron. Senere fikk klosteret navnet Saint-Sulpice etter sin grunnlegger. Han var elsket av sitt folk for sin gavmildhet og omsorg for de fattige og forfulgte, spesielt dem som var ofre for Lullo, en tyrannisk tjenestemann hos kong Dagobert I (629-39). Dette var på en tid da merovingerkongene langt fra støttet Kirken. Ved å organisere en tre dagers faste, tvang Sulpicius Dagoberts etterfølger Klodvig II (639-57) til å behandle folket rimelig. Mot slutten av sitt liv fikk han kongen til å utnevne en ny biskop for å ta hans plass, slik at han kunne vie mer av sine minskende krefter til omsorgen for de fattige. I 632 overlot han den daglige driften av bispedømmet til sin koadjutor Vulfolnde og trakk seg tilbake til klosteret Navarium, og derfra drev han en energisk misjonering av jøder og kjettere. Det heter at han omvendte alle jødene i bispedømmet.

Han døde den 17. januar 647 og hans begravelse ble ekstraordinær på grunn av den enorme manifestasjonen av folkelig sorg, som gjorde det nesten umulig for prestene å gjennomføre seremonien. Han ble gravlagt i klosteret Navarium, og her ble hans grav skjendet under Den franske revolusjon. En del av relikviene forble i klosteret, mens en annen del kom til kirken Saint-Sulpice i Paris og til sognekirken på hans fødested Vatan. Hans minnedag er 17. januar og hans navn står i Martyrologium Romanum. Hans biografi ble skrevet få år etter hans død. Den forteller om hans asketiske liv med streng faste, bønn det meste av natten og resitasjon av hele psalteret hver dag. I kunsten avbildes han mens han besøker de syke.

Sognepresten ved kirken Saint-Sulpice i Paris, Jean-Jacques Olier (1608-57), grunnla sekularprestkongregasjonen Sulpisianerne (Societas Presbyterorum a Sancto Sulpicio – PSS) for utdannelse av prester. Helt til begynnelsen av 1900-tallet var presteseminaret Saint-Sulpice i Paris den mest fremstående skolen for utdannelse av franske prester. Kongregasjonen er i dag representert i mange land over hele verden. En armrelikvie av Sulpicius oppbevares i Saint-Sulpice i Paris. I Bourges feires hans translasjonsfest den 27. august.

En tidligere hellig biskop av Bourges ved navn Sulpicius (I) (død 591) æres også som hellig med minnedag 29. januar.

av Webmaster publisert 06.03.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52