Den hellige Faustinus martyren av Milano

Minnedag i august

Den hellige Faustinus’ relikvier i MilanoDen hellige Faustinus (it: Faustino) levde sannsynligvis i kristendommens tidlige år og var en av de mange kristne martyrene i de tidlige romerske forfølgelsene martyrdøden i et av de første kristne århundrene. Det som med sikkerhet er hans corpo santo æres i sognekirken Santi Nazario e Celso alla Barona i Milano, under alteret for Vår Frue av Rosenkransen i venstre sideskip. Der ligger hans levninger i et bronseskrin med fire glassvegger, og på et sentralt skjold står det skrevet: San Faustino.

Kardinal Achille Manara, biskop av Ancona (1879-1906), attesterte i sitt brev av 3. januar 1880 uttalte at martyrens levninger ble funnet på Callistus-kirkegården i Roma den 10. februar 1829 (kanskje) og lagt i et treskrin med inskripsjoner: Riconosciuto come “corpo santo” dalla Santa Congregazione delle Reliquie Sacre («Anerkjent som ʽhellig legeme’ av den hellige relikviekongregasjonen»). Deretter ble det plassert i et treskrin dekorert med silke, og det ble forseglet med et rødt bånd av kardinal Cesare Nembrini Pironi Gonzaga på vegne av pave Leo XIII, for de troendes venerasjon.

Den salige Andreas Karl Ferrari (it: Andrea Carlo) (1850-1921), kardinalerkebiskop av Milano (1894-1921), erklærte i et brev datert den 1. mars 1886 at de hellige relikvier av Faustinus ble donert til kurien i Milano, som ga dem videre til sogneprest Cesare Clerici i sognet Santi Nazario e Celso i forstaden Barona. Protokollen fra mottaket beskriver «bunten i menneskelig form som inneholder de hellige relikvier, besto av mange pakker hvor det var skrevet navn som tilsvarte de ulike bein» innpakket i stry og gult papir.

Don Luigi Cattani, en ekspert på anatomi, undersøkte levningene den 27. februar 1897 og konkluderte med at de tilhørte en robust mann i ung alder. Levningene ble satt sammen anatomisk med sølvtråd limt på papp, dekket med en hvit klamys og en rød kappe, påbundet en gullkrone og plassert i et forgylt skrin av orikalkum (en legering av kobber, sink, nikkel, bly og jern) med vegger av krystall. Ved føttene fikk han plassert en krukke med ordene Vas sanguinis («kar for blod»), som ble funnet sammen med de hellige relikviene og som inneholdt biter av buet glass og rester av brun gips. Skrinet ble forseglet, og den 28. februar 1897 ble det høytidelig plassert under høyalteret i kirken, i dag under Maria-alteret.

Han ble æret under patronatsfesten som ble feiret hvert år i august.

Kilder: santiebeati.it, regio18.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. april 2015

av Per Einar Odden publisert 30.04.2015, sist endret 30.04.2015 - 09:20