Den hellige Faustinus av Spello (300-t)

Minnedag: 29. juli

Den hellige Faustinus (it: Faustino) ble født en gang på 200-tallet Italia. Han var disippel av en hellig biskop Felix i provinsen Perugia i regionen Umbria i Midt-Italia, men det er usikkert om det er snakk om den hellige Felix av Spello (det gamle Hispellum) eller den hellige Felix av Civitas Martana (nå Massa Martana). Det er også godt mulig at disse to er identiske, i alle fall er deres lidelseshistorier så å si identiske, bortsett fra topografiske detaljer.

Faustinus var biskopens hjelper da denne led martyrdøden rundt 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305; d. 311), og han gravla biskopen i Martana. Senere skulle han selv lide for Kristi skyld, men han overlevde og døde fredfylt senere på 300-tallet i Todi (Tudertum) i Umbria. Innbyggerne i Todi bygde en kirke til hans minne. Hans minnedag som bekjenner var 29. juli i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum, men hans navn står ikke i den nyeste utgaven (2004).

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. april 2000

av Webmaster publisert 29.04.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51