Den hellige Felix av Dunwich (d. 647)

Minnedag: 8. mars

Skytshelgen for bispedømmet East Anglia

Den hellige Felix (fr: Félix) ble født sendt på 500-tallet i Burgund i det nåværende Frankrike. Han fikk sin utdannelse der. Han ble muligens munk i et av klostrene som var grunnlagt av den hellige irske misjonæren Kolumban (ca 542-615). Han ble på et ukjent tidspunkt viet til biskop i Gallia, og kom til den hellige erkebiskop Honorius av Canterbury (d. 653) med hensikt å bygge opp Kirken blant anglerne. I 630 vendte den hellige kong Sigebert (d. 635) hjem fra eksil for å styre East Anglia (Norfolk og Suffolk), og han var døpt under sitt eksil i Gallia, så erkebiskop Honorius sendte Felix for å forkynne for hans folk. Hvor lenge Felix hadde vært biskop, hvor lenge han hadde vært i Canterbury og om han hadde kjent Sigebert i Gallia før han kom til England, er alt usikkert.

I East Anglia tillot kong Sigebert i 631 Felix å etablere sitt bispesete i Dommoc (Dummoc-ceastre), vanligvis akseptert som Dunwich, en by på kysten av Suffolk som nå er blitt nesten helt vasket bort av sjøen, selv om noen mener at det var Felixstowe. Bispesetet var forbundet med innlandet av gamle veier, som i en retning gikk til Bury St. Edmunds og en annen til Norwich. Med hjelp av kong Sigebert etablerte Felix en skole for gutter etter gallisk modell, med lærere fra skolen i Canterbury. Den hellige Beda den ærverdige forteller om grunnleggelsen, men nevner hvor den skjedde. Likevel er hans notis fullstendig grunnløst betraktet som dokumentasjon for grunnleggelsen av universitetet i Cambridge, som i den perioden ikke engang lå innenfor East Anglias grenser.

Felix’ fruktbare episkopat på sytten år i Suffolk, Norfolk og Cambridgeshire i nært samarbeid med østanglernes konger og med erkebispesetet i Canterbury, resulterte i stabilitet i hans bispedømme. Fire år etter etableringen av bispesetet abdiserte kong Sigebert til fordel for sin fetter Egric. Selv trakk han seg tilbake til et kloster han hadde grunnlagt sammen med den irske munken Fursey i Burghcastle nær Yarmouth. Felix grunnla også klosteret Soham nær Ely i Cambridgeshire. Felix er et godt eksempel på det galliske bidraget til omvendelsen av angelsakserne, og han er i sannhet østanglernes apostel.

Han døde den 8. mars 647 (eller 648) i Dunwich og ble gravlagt der. Senere ble hans relikvier overført til klosteret i Soham. Under kong Knut ble de flyttet til klosteret Ramsey i Huntingdonshire. Der var de fortsatt på 1100-tallet. Det eldste bevarte kalenderbevis for hans kult daterer seg fra rundt år 1000, i Bury, Croyland (nå Crowland) og Ely. Han ga navn til byen Felixstowe i Suffolk og mulig, men mindre sannsynlig, til Felixkirk i North Yorkshire. Hans minnedag er 8. mars og hans navn står i Martyrologium Romanum som østanglernes apostel (qui orientales Anglos ad fidem convertit). I kunsten avbildes han kledd som biskop med tre ringer på sin høyre hånd.

Kilder: Attwater/John, Attwater/Cumming, Farmer, Butler (III), Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, britannia.com, celt-saints, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. januar 1999

av Webmaster publisert 20.01.1999, sist endret 28.12.2015 - 12:05