Den hellige Sigebert av East Anglia ( - 635)

Minnedag: 16. januar

Den hellige Sigebert ble født på 500-tallet i East Anglia i England. Praktisk talt alt vi vet om ham, stammer fra Beda den Ærverdige. Under styret til hans forgjenger Redwald, som hadde forsøkt å kombinere dyrkingen av Kristus og de germanske gudene i den samme kirken, dro Sigebert i eksil til franker-riket og ble en kristen.

Han vendte tilbake som konge i 630, en svært lærd mann (doctissimus), og med hjelp fra den hellige erkebiskop Honorius av Canterbury gjorde han den hellige Felix til biskop av East Anglia med sete i Dunwich (eller muligens Felixstowe) og ga St. Fursey land for å grunnlegge et kloster i Burghcastle. Under kongelig beskyttelse etablerte biskop Felix også skoler i East Anglia.

Men Sigebert regjerte ikke lenge. Han abdiserte til fordel for Ecgric og ble selv munk, muligens i Burghcastle. I mellomtiden gikk kong Penda av Mercia, de andre angelsaksiske kongerikenes svøpe, til krig mot East Anglia. Sigeberts landsmenn, som var engstelige for troppenes moral i strid, tok ham mot hans vilje ut av klosteret og brakte ham til hæren. De håpet at nærværet av en som hadde vært en tapper og berømt general, ville dempe deres frykt. Men han nektet å bære annet våpen enn en stav.

Han ble drept sammen med Ecgric i det totale nederlaget som fulgte. Dette skjedde i 635. Sigebert ble som noen andre angelsaksiske konger som falt i slag, æret som martyr. De liturgiske bøkene i East Anglia ble ødelagt i de danske invasjonene, og hans minnedag har blitt lagt til vekselvis 16. januar og 27. september.

av Webmaster publisert 20.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52