Den hellige Flavius Klemens ( -~96)

Minnedag: 22. juni

Den hellige Flavius Klemens (eg. Titus Flavius Klemens) var bror av keiser Vespasian (69-79) og dermed onkel til keiserne Titus (79-81) og Domitian (81-96). Han giftet seg med Domitians niese, den hellige Domitilla. I år 95 innehadde han konsulembetet sammen med Domitian. Året etter lot Domitian ham halshogge for «ateisme», det vil si at han hadde antatt «jødiske» skikker, det vil si at han var blitt kristen. Hans minnedag er 22. juni.

På 1800-tallet var det vanlig å identifisere Flavius Klemens med pave Klemens I (88-97). Men de eldste kildene nevner ikke noe slikt, og pave Klemens skal ha lidd martyrdøden under keiser Trajan (98-117). Det er usannsynlig at pave Klemens var av keiserlig familie.

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:55