Den hellige Floribert av Liège (682-746)

Minnedag: 27. april

Den hellige Floribert (Florbert, Floribertus, Florebartus, Floriberius, Florebertus) ble født i 685, trolig i Metz i Lorraine, men muligens noen år tidligere i Paris. Han var sønn av den hellige biskop Hubert av Liège, første biskop av Liège (Leodicum, Leodium) (707-27) og samtidig den 21. og siste biskop av Maastricht og den trettiende og siste biskop av Tongeren, og hans vakre hustru Floribana av Leuven/Louvain (Löwen), som døde under fødselen av sønnen. En annen versjon sier at både hun og Floribert døde.

I 727 døde Hubert og Floribert etterfulgte sin far som biskop av Liège som Floribert I (727-46). Hans atten år lange episkopat faller sammen med pontifikatene til de hellige pavene Gregor III (731-41) og Zacharias (741-52) og regjeringstiden til de verdslige fyrstene Karl Martell og hans sønner Karlmann og Pipin. Floribert hadde en rekke gode egenskaper, blant annet skal han ha vært «iherdig med irettesettelser». Rundt 728 grunnla søstrene Herlindis og Relindis (ca 695/ca 690-ca 755/770) klosteret Aldeneyck (Alteneik). Floribert utvidet antallet kanniker ved katedralen St. Lambert fra tyve til tretti. Den 3. november 743 ble Huberts levninger skrinlagt i nærvær av biskop Florentius og Karlmann.

Floribert døde den 25. april 746 og ble bisatt i katedralen St. Lambert. Senere ble hans legeme skrinlagt sammen med relikviene av de salige martyrene Peter og Andoletus, den hellige biskop Lamberts nevøer som ble drept sammen med ham i 707. Ifølge et martyrologium fra Liège skjedde dette en 26. april. Hans minnedag er 27. april, men dødsdagen 25. april nevnes også. I bispedømmet Liège feires han den 1. november. Han har blitt blandet sammen med den hellige Floribert av Gent, som levde et århundre tidligere.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, Gorys, KIR, CSO, Bautz, Heiligenlexikon, en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. april 1998

av Webmaster publisert 26.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55