De salige Peter og Andoletus av Liège (d. ~705)

Minnedag: 17. september

De salige Peter og Andoletus (Andolet, Adoletus, Autlecus, Audotecus) levde på 600-tallet i Nederlandene. De var nevøer av den hellige biskop Lambert av Tongeren-Maastricht. Kong Klodvig III (675-76) ga i 675 et immunitetsprivilegium til eiendommene som tilhørte kirken Vår Frue i Maastricht. Kongens agenter var rasende over at de ikke kunne skattlegge kirken, og de klarte til slutt gjennom å plage biskopen å fremprovosere en krangel med to av Lamberts slektninger, hans nevøer Peter og Andoletus, som tok saken i egne hender og drepte kongens agenter, brødrene Gallus og Rioldus.

Dodo, en mektig administrator i den kongelige husholdning og en slektning av mennene som var drept, kom med medlemmer av sin egen hær for å ta hevn. Biskop Lambert advarte sine slektninger at de måtte bøte for sitt lovbrudd, og det endte med at de ble drept på stedet. En av Dodos menn klatret da opp til vinduet til Lamberts låste rom og kastet inn et spyd, som gjennomboret biskopen bakfra og drepte ham mens han knelte i bønn i sitt hus Leodium. Datoen var 17. september og året var senest 705. Han må ha vært omtrent sytti år gammel. Fra den dagen ble Lambert æret av de troende som en helgen. Det som ble fortalt om Jesus i Bibelen, var skjedd hos dem i Maastricht og Liège. Lambert ble etterfulgt som biskop av sin disippel, den hellige Hubert (d. 727).

På grunn av sin død for morderhånd ble Lambert straks æret som martyr. Han ble gravlagt i sin villa hvor han døde, og der ble også de to nevøene gravlagt. Lamberts tjenere brakte senere hans og nevøenes legemer i et fartøy på elven Meuse til Maastricht, hvor de ble gravlagt i familiehvelvet på kirkegården St. Peter. Dette betyr trolig dagens kirke Sint-Servaas på Vrijthof i Maastricht. Men da det begynte å bli meldt om mirakler på stedet hvor han døde, ble det bygd en kirke der, og Lamberts etterfølger Hubert tilbakeførte den 31. mai 716 relikviene av ham og hans to nevøer til denne Lambertus-kirken. De to nevøene ble sammen med den hellige Floribert lagt i en sarkofag og bisatt ved siden av biskop Lambert. Rundt denne kirken oppsto så byen Liège/Luik (Lüttich), og kirken ble bispedømmets katedral da Hubert antakelig så tidlig som 723 gjorde Liège til sitt bispesete i stedet for Maastricht.

Den 14. april 1489 levningene av Lambertus, Peter og Andoletus undersøkt av en biskoppelig kommisjon, og da deres legemer ble funnet intakte, ble sarkofagene igjen lukket. Men samme år ble de på grunn av de sørgelige krigstidene høytidelig båret rundt i Liège i prosesjon og utsatt til offentlig venerasjon.

Peter og Andoletus æres som salige på samme dag som onkelen æres som hellig, den 17. september.

Kilder: zeno.org, Lamberts biografi - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 30. november 2011

av Per Einar Odden publisert 30.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06