Den salige Frans Márquez Sánchez (1866-1956)

Minnedag: 9. februar

Den salige Frans Márquez Sánchez (1866-1956)
Ordensnavn: Leopold av Alpandeire

Den salige Leopold (sp: Leopoldo) ble født som Frans Márquez Sánchez (sp: Francisco) den 24. juni 1866 i den lille byen Alpandeire i fjellregionen Serranía de Ronda i provinsen Málaga i Andalucía i Sør-Spania. Han ble døpt den 29. juni av sogneprest Antonio Vallecillo Sánchez med navnene Francisco Tomás de San Juan Bautista Márquez Sánchez. Han var den eldste av barna til Diego Márquez og Jerónima Sánchez. Han hadde tre brødre og en søster. En av brødrene døde ung mens han avtjente militærtjenesten i krigen på Cuba. Den 11. september mottok han fermingens (konfirmasjonens) sakrament i Alpandeire av den salige Marcellus Spínola y Maestre, biskop av Málaga.

Selv om familien levde i små kår, eide de land som ble brukt til dyrking av korn og mandeltrær, i tillegg til at de hadde en flokk geiter. De arbeidet selv på sin gård, og landbruket var deres hovedbeskjeftigelse. Frans' skolegang besto av grunnskolegang på den lokale skolen, hvor han ikke viste spesielle evner. Fra han var liten viste han tegn til å være tiltrukket av religionen. Da han var ti år gammel, var han ute på markene for å passe geiteflokken sammen med noen andre barn. Da begynte himmelen å mørkne på grunn av en truende storm. Barna begynte å diskutere hva de skulle gjøre.

Frans forslo å søke tilflukt ved en klippe og å be rosenkransen for å be om Jomfruens beskyttelse. Men en annen av barna var uenig og mente at det beste var å dra så fort som mulig not byen. Det endte med at de alle dro mot Alpandeire uten å påkalle Jomfruens beskyttelse, men marsjen ble avbrutt av et lynnedslag som drepte den unge gutten som hadde foreslått å skynde seg til byen. Denne hendelsen ble det snakket lenge om, og det er mulig at den influerte Frans' senere beslutning om å gå i kloster.

Frans tilbrakte hele sin barndom og ungdom i Alpandeire hvor han arbeidet på familiens gård, bortsett fra en periode med militærtjeneste (1887-88) i infanteriregimentet Pavia i Málaga. I mai 1895 ble det i Ronda feiret en høytidelig triduum til ære for den salige kapusineren Diégo Josef av Cádiz (1743-1801) i anledning hans saligkåring. To kapusinerbrødre prekte, og i løpet av disse dagene bestemte den 29-årige Frans seg for å gjøre alvor av sin beslutning om å vie seg til Gud i ordenslivet.

Etter flere mislykkede forsøk trådte han i august 1899 inn som postulant i klosteret til kapusinerordenen (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap) i Sevilla. Han ble ikledd drakten som kapusiner i klosteret i Sevilla av p. Diégo de Valencina, guardian (prior) og novisemester, og mottok ordensnavnet broder Leopold av Alpandeire (Fray Leopoldo de Alpandeire). Den 16. november 1900 avla han sine løfter til p. Diégo. Etter noen måneder i Antequera ble han høsten 1903 flyttet til Granada, selv om overflyttingen ikke ble stadfestet før den 13. januar 1905. Den 23. november avla han sine høytidelige løfter i hendene til guardian p. Francisco de Mendata. De første årene i Granada viet han seg til å dyrke kjøkkenhagen. Den 18. november 1913 ble han igjen flyttet til klosteret i Sevilla.

Den 21. februar 1914 ble broder Leopold overført for godt til klosteret i Granada, hvor han bodde de neste 42 årene. Det meste av tiden utførte han oppgaven som almissesamler, noe som betydde at han gikk rundt i byen til fots for å tigge til klosterets livsopphold. Litt etter litt ble han en populær skikkelse, kjent for sin kjærlighet til de fattigste. Utallige mennesker ba om hans råd eller forbønn og han ble kjent som «den ydmyke almissesamleren av de tre Ave Mariaer», fordi dette var de bønnene han viet til dem som ba om hans velsignelse.

Den 16. november 1950 feiret han sitt gulljubileum, det vil si femti år med religiøse løfter. Dette skjedde i klosterkirken i Granada, og han fornyet sine løfter i hendene til provinsialen, broder Buenaventura de Cogollos Vega.

Den 9. februar 1953 falt han og brakk lårbeinet, noe som han ble lenket til klosteret de tre siste årene av sitt liv. Den 9. februar 1956 døde han klokken 1.42, 89 år gammel. Hans ry for hellighet bredte seg raskt, og det er vanlig å finne et bilde av ham i hus over hele Andalucía.

Den 26. juni 1961 ble hans saligkåringsprosess åpnet av erkebiskopen av Granada, Rafael García y García de Castro. Den 15. mars 2008 ble hans «heroiske dyder» anerkjent av pave Benedikt XVI og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 19. desember 2009 undertegnet paven dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn.

Han ble saligkåret søndag den 12. september 2010 på Armilla flybase i Granada. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle erkebiskop Angelo Amato SDB, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Hans minnedag er dødsdagen 9. februar.

av Webmaster publisert 12.09.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:55