De hellige Fortunatus og Akaikos (1. årh)

Minnedag: 15. juni

De hellige Fortunatus og Akaikos (Akaikus, Achaicus) nevnes av den hellige apostelen Paulus: «Jeg er glad for at Stefanas, Fortunatus og Akaikos er kommet. De har oppveid savnet av dere og beroliget både meg og dere. Ha respekt for slike som dem» (1.Kor 16,17-18). Stefanas, Fortunatus og Akaikos brakte et brev fra menigheten i Korint til Paulus og fra Paulus til menigheten i Korint.

Akaikos og Fortunatus feires sammen den 15. juni. De står som nr. 69 (Fortunatus) og 70 (Akaikos) på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55