De hellige Felix og Eusebius av Terracina (d. 303)

Minnedag: 5. november

De hellige Felix (it: Felice) og Eusebius (it: Eusebio) levde i et av de første kristne århundrene i Italia. Eusebius var munk og omvendte mange til tro på Jesus, og deretter døpte presten Felix dem. Av den grunn, og fordi Eusebius hadde gravlagt de hellige martyrene Julian og Caesarius, ble de begge lagt i lenker av Leontius, sønn av konsul Leontius, også fordi Caesarius hadde omvendt konsul Leontius til kristendommen.

De ble ført for den hedenske dommeren. Da de nektet å ofre til de romerske gudene, kastet dommeren dem i fengsel, og neste kveld ble de henrettet ved halshogging. Dette skal ha skjedd i Terracina (Tarracina) sør for Roma. Deres lik ble kastet i elven og fløt ut i sjøen. De drev i land på stranden, hvor de ble funnet av en prest fra Capua ved navn Quartus. Umiddelbart la han dem i sin vogn og kjørte hjem. Han lette etter og fant deres hoder, som han la sammen med kroppene. Deretter gravla han dem ved siden av Caesarius.

Bollandistene stiller alvorlig spørsmålstegn ved den historiske påliteligheten av disse dataene. Det eneste som kan sies med sikkerhet, er at kulten for Felix og Eusebius er svært gammel. Trolig setter den folkelige overleveringen dem i sammenheng med de andre lokale martyrene Caesarius og Julian.

Bollandistene gjør oppmerksom på at disse to martyrer ikke er nevnt i skriftene til den hellige Hieronymus. Martyrologium Romanum vier dem bare en linje: «I Terracina, minnet om Felix, prest, og Eusebius, munk». Martyrologiene til den hellige Beda den ærverdige, den salige Rabanus Maurus, Ado og Usuard tilbyr litt flere data og praktisk talt alle det. Teksten hos Ado er et eksempel: «På keiser Claudius’ tid i Terracina, en by i Campania, [den himmelske] fødselen til den hellige presten Felix og munken Eusebius».

Noen har tolket dette som keiser Claudius I (41-54), keiser Neros forgjenger, men dette er svært usannsynlig. Det kan være keiser Claudius II Gothicus (268-70), men klart er det ikke, for vi hører at de var involvert i den hemmelige begravelsen av de hellige martyrene Caesarius og Julian av Terracina, som skal ha lidd martyrdøden i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305).

Deres minnedag er 5. november i Martyrologium Romanum, mens de feires den 7. oktober i Østkirken.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. januar 1999

av Webmaster publisert 17.01.1999, sist endret 28.12.2015 - 12:04