Den hellige Genesius av Arles ( -~303)

Minnedag: 25. august

Skytshelgen for Arles; for stenografer; mot frostknuter og skurv

Den hellige Genesius (Genès, Gennys) levde i Frankrike på slutten av 200-tallet. Han nevnes i den hellige Hieronymus' martyrologium og i skriftene til Prudentius og de hellige Venantius Fortunatus, Hilarius og Gregor av Tours, så det kan være liten tvil om at han var en ekte martyr under forfølgelsene til keiser Diokletian (284-305) og hans medregent Maximian Herkules (286-305).

Legenden forteller at Genesius var en soldat som ble kjent for sine evner som skriver, derfor ble han utnevnt til notar i Arles i det sørlige Gallia med oppgave å lage stenografiske sammendrag av rettssaker for det offentlige arkivet. Han var katekumen, det vil si en kristen som forberedte seg på dåpen. En dag mens han utførte sine plikter i nærvær av dommeren, ble Genesius så krenket av det keiserlige ediktet om forfølgelse av de kristne som ble lest opp, at han kastet fra seg protokollen ved dommerens føtter og sluttet i embetet.

Deretter flyktet han fra byen og oppsøkte en biskop for å bli døpt. Biskopen fryktet muligens at det var en felle, så han avviste ham, etter tradisjonen med den begrunnelse at han var for ung eller at risikoen var for høy, og sa at hvis han utgjøt sitt blod for Kristus, ville dette ha samme effekt som dåpen. Genesius ble til slutt tatt av forfølgerne og halshogd ved bredden av elva Rhône nær Arles.

Hans kult spredte seg til Narbonne, Spania, Afrika og til slutt til Roma, hvor det også ble bygd en kirke til hans ære. Det ble feilaktig antatt at han var en romersk martyr som lå gravlagt i denne kirken, og derfor er han ofte, som i det gammelengelske martyrologiet, beskrevet som Genesius av Roma, skuespillernes skytshelgen. Senere ble legenden om denne fiktive helgenen ytterligere forandret.

Hans minnedag er 25. august, mens dedikasjonen av hans basilika i Arles feires den 16. desember. Han regnes som skytshelgen for stenografer. Det finnes to gamle engelske kirker viet til Genesius, men det er sannsynligvis tale om den hellige Genesius av Clermont. Kirken i sognet Saint Gennys i Cornwall i Sør-England regnes i dag for å ha vært viet til Genesius av Arles, men det kan ha vært en endring i middelalderen for en uidentifisert lokal Gennys.

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55