Den hellige Genesius av Roma (d. ~303)

Minnedag: 25. august

Skytshelgen for komikere og skuespillere; mot epilepsi

Den hellige Genesius var i følge legenden en skuespiller som opptrådte i komedier i Roma. Mens han opptrådte på scenen for keiser Diokletian i en anti-kristen satire om dåpen, hvor han spilte dåpskandidaten, ble han plutselig omvendt. Da han ble presentert for keiseren etterpå, bekjente han Kristus med en slik standhaftighet at keiseren overga ham til pretorianerprefekten Plautian. Han fikk Genesius torturert på strekkbenken for å tvinge ham til å ofre til de hedenske gudene. Da han fortsatt ikke ville avsverge sin tro, ble han halshogd. Dette skal ha skjedd i 303 eller 286. Han ble gravlagt ved Via Tiburtina.

Den samme historien eller en lignende blir fortalt om tre andre skuespillere som skal ha lidd martyrdøden (Ardalion, Gelasius av Heliopolis og Porfyrios), og i alle tilfellene er det sannsynligvis snakk om rene legendariske skikkelser. Gelasius av Heliopolis er sannsynligvis identisk med Genesius av Roma.

Men legenden om Genesius av Roma bygger på en virkelig helgen, den hellige Genesius av Arles, som levde i Frankrike på slutten av 200-tallet. Han nevnes i den hellige Hieronymus' martyrologium og i skriftene til Prudentius og de hellige Venantius Fortunatus, Hilarius og Gregor av Tours, så det kan være liten tvil om at han var en ekte martyr i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) og hans medregent Maximian Herkules (286-305).

Hans kult spredte seg til Narbonne, Spania, Afrika og til slutt til Roma, hvor det også ble bygd en kirke til hans ære. Det ble feilaktig antatt at han var en romersk martyr som lå gravlagt i denne kirken, og derfor er han ofte, som i det gammelengelske martyrologiet, beskrevet som Genesius av Roma. Senere ble legenden om denne fiktive helgenen ytterligere forandret. Hans kirke ble reparert og forskjønnet av den hellige pave Gregor III (731-41) i 741. På 800-tallet ble det opprettet et kloster i Schienen ved Bodensjøen som ble oppkalt etter ham.

Det synes som om legenden om Genesius av Roma er minst så gammel som fra 500-tallet, for kalenderen i Kartago på den tiden minnes Genesius skuespilleren. Legenden ble dramatisert på 1400-tallet og har inspirert mange dramatikere og komponister, for eksempel Lope de Vega, Jean de Rotrou, Karl Löwe (d. 1869), Felix Weingartner (Berlin 1892) og Henri Ghéon.

Hans minnedag er 25. august og han regnes som skytshelgen for skuespillere og mot epilepsi. Det finnes to gamle engelske kirker viet til Genesius, men det er sannsynligvis tale om den hellige Genesius av Clermont. I den toskanske byen San Miniato feires det rundt den 26. august hvert år en festival for kristent teater, og vinnerbidraget spilles på torget for publikum. Tidspunktet og stedet har med Genesius å gjøre, som er byens beskytter.

Hans relikvier skal delvis være i kirken San Giovanni della Pigna og delvis i kirken Santa Susanna di Termini og i kapellet San Lorenzo.

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 24.04.2020 - 10:44