Den hellige Gelasius av Heliopolis ( -297)

Minnedag: 26. august

Den hellige Gelasius (Gelasinus) var en skuespiller i Heliopolis i Fønikia (dagens Libanon) [kilden Infocatho skriver Mariamne nær Damaskus i Syria] som spilte hovedrollen i et stykke på scenen hvor han gjorde narr av den kristne dåpsseremonien. Men da han steg opp fra det varme «dåpsbadet», erklærte han seg plutselig som kristen og at han var villig til å dø for troen. Da publikum skjønte at det ikke var en del av stykket, ble han steinet til døde av den rasende mobben. Dette skjedde i 297. Hans minnedag er 26. august, men 27. februar nevnes også (Infocatho).

Hendelsen er nedskrevet i Alexanders krønike og referert til av Theodoret. Men den samme historien eller en lignende blir fortalt om tre andre skuespillere som skal ha lidd martyrdøden (de hellige Genesius, Ardalion, og Porfyrios), og i alle tilfellene er det sannsynligvis snakk om rene legendariske skikkelser. Historien om skuespilleren Genesius av Roma bygger imidlertid på den virkelige martyren Genesius av Arles. Gelasius av Heliopolis er trolig identisk med Genesius av Roma, som har minnedag 25. august.

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55