Den hellige Porfyrios skuespilleren ( -362)

Minnedag: 15. september

Den hellige Porfyrios skal ha vært en hestehandler og skuespiller. En gang fikk han æren å spille i et stykke for keiser Julian Apostaten (den Frafalne) (361-63), hvor han spottet den kristne dåp. Men midt under forestillingen erklærte han seg plutselig som troende, og han ble straks slått i hjel. Det var i 362 og hans minnedag er 15. september.

Den samme historien eller en lignende blir fortalt om tre andre skuespillere som skal ha lidd martyrdøden (de hellige Genesius, Ardalion og Gelasius av Heliopolis), og i alle tilfellene er det sannsynligvis snakk om rene legendariske skikkelser. Historien om skuespilleren Genesius av Roma bygger imidlertid på den virkelige martyren Genesius av Arles.

av Webmaster publisert 18.04.2002, sist endret 28.11.2015 - 02:51