Den hellige Gennadios av Kostroma (d. 1565)

Minnedag: 23. januar

Den hellige Gennadios av Kostroma (d. 1565)

Den hellige Gennadios (lat: Gennadius; ru: Gennadij; Геннадий) ble født som Gregor (ru: Grigorij; Григорий) på slutten av 1400-tallet i byen Mogiljov (ru: Могилёв) i Russland, nå Mahiljow (Магілёў) i det østre Hviterussland, landets tredje største by. Byen var da en del av storhertugdømmet Litauen og ble etter unionen i Lublin i 1569 en del av det polsk-litauiske samveldet. Etter den første delingen av Polen i 1772 ble den en del av det russiske imperiet.

Gregor kom fra en rik, ortodoks litauisk familie. Han viste tidlig en stor kjærlighet til kirken og overholdt fasten strengt, og hans hyppige besøk til klostre vakte foreldrenes misnøye. Men Gregor var fast bestemt på å vie seg til Gud og han ville ikke bo i et romersk-katolsk land, så han skiftet til fillete klær, forlot barndomshjemmet i hemmelighet og reiste til Moskva. Han besøkte de hellige stedene der, men han fant ingen som passet ham spirituelt, så han dro av gårde til regionen Novgorod.

Den fremtidige asketens skjebne ble bestemt av et møte med den hellige Alexander av Svir (Svirskij) (1448-1533). Med hans velsignelse dro Gregor til skogene i Vologda og den hellige Kornelius av Komel (d. 1537), som ga ham den monastiske tonsuren og klosternavnet Gennadios. Sammen med Kornelius flyttet Gennadios til skogen i Kostroma, og ved bredden av Surasjøen oppsto rundt 1529 klosteret Herrens Forklarelse (Transfigurasjon), senere kalt klosteret Gennadjev. Gennadios bygde to kirker, en viet til Herrens Transfigurasjon og en viet til den hellige Sergius av Radonezj (ca 1314-92).

Selv om Gennadios nå var blitt hegumen (abbed), slappet han ikke av i sitt monastiske arbeid, og sammen med sine brødre utførte han de daglige arbeidsoppgavene: han hogde ved og bar den inn, lagde lys og bakte prosfora. Han bar også tunge lenker. En av hans favorittsysler var å male ikoner, som han utsmykket det nye klosteret med. Takket være sitt hellige liv ga Herren Gennadios klarsynte og undergjørende gaver. En gang da han reiste til Moskva i monastisk ærend, forutsa han i huset til adelsmannen Romanos Zakharin til dennes datter Anastasia at hun ville bli tsarina. Og ganske riktig, tsar Ivan IV den grusomme (storfyrste 1533-47; tsar 1547-84) valgte henne til sin hustru.

Alle helgener av Rostov og Jaroslavl

Gennadios' biografi ble skrevet av hans disippel, hegumen Alexius, mellom årene 1584 og 1587. Den inneholdt også hans åndelige testamente, diktert av Gennadios selv. I det ga han sine munker ordre om å observere klosterregelen, å arbeide konstant og å bevare samlingen av bøker i klosteret, mens de anstrengte seg for å forstå deres betydning. Han sa: «streb etter lyset og sky mørket».

Gennadios døde den 23. januar 1565, og hans intakte relikvier ble avdekket den 19. august 1644. Han ble helligkåret av kirken den 19. august 1646. Hans minnedag er dødsdagen 23. januar med en minnedag for helligkåringen den 19. august. Ivan den Grusomme hadde en stor ærbødighet for Gennadios. Hans relikvier hviler nå på et skjult sted i Transfigurasjonskirken i klosteret Gennadjev.

Feiringen av en synaxis (fellesfest) for de hellige fra Rostov og Jaroslavl i Russland den 23. mai ble etablert den 10. mars 1964 etter resolusjon fra patriark Aleksij I (1945-70) og den hellige synode i Den russisk-ortodokse kirke. Gennadios står på denne listen som en av undergjørerne fra Posjekhonje.

Han kalles gjerne Gennadios av Kostroma og Ljubimograd, som betyr at hans kloster lå i distriktet Ljubim (ru: Любим) i Jaroslavl oblast. Ljubim er en by rundt ti mil nordøst for Jaroslavl ved elven Obnora, en sideelv til Kostroma.

av Webmaster publisert 21.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:55