Den hellige Gerberga av Gandersheim (~845-~896)

Minnedag: 24. juli

Den hellige Gerberga (Gerburgis) ble født en gang mellom 840 og 850 i hertugdømmet Sachsen i det nåværende Tyskland. Hun var datter av den saksiske hertug Ludolf (Liudolf), stamfaren til slekten ludolfingerne, og hans fromme hustru Oda. De fikk tolv barn, og av dem ble de hellige Hathumoda og deretter Gerberga de to første abbedissene av Gandersheim, og deres hellige bror Bruno døde som martyr i Ebsdorf (se de hellige Ebsdorf-martyrene) (d. 880).

Gerberga og den eldre søsteren Hathumoda ble benediktinerinner (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Brunshausen, som hennes foreldre hadde grunnlagt i 848 og som i 856 ble flyttet til Gandersheim mellom Hildesheim og Göttingen i Niedersachsen. Der var Hathumoda abbedisse fra 852 til sin død i 874. Etter søsterens død overtok Gerberga som ny abbedisse (874-ca 896).

Hrotsvit av Gandersheim (Hrotswith, Hrosvith, Hroswitha, Roswith; lat: Hrotsvitha Gandeshemensis, modernisert Roswitha av Gandersheim) (ca 935-ca 973) var korfrue (kanonisse) i klosteret Gandersheim, og hun nevner Gerberga i sin Primordia coenobii Gandeshemensis, klosterets historie frem til ca 919. Gerberga nevnes også i Vita obitus Hathumodae, Agius’ biografi om hennes søster. Hennes dødsdag er overlevert i nekrologiet i Gandersheim.

Ifølge Agius sto Gerberga sin forgjenger og søster svært nær, og av det blir det sluttet at Gerberga trådte inn i klosteret allerede i søsterens levetid. Hrotsvit forteller at Gerberga først var forlovet med en adelsmann ved navn Bernrad, men hun brøt denne forlovelsen på grunn av sitt indre kall. Etter at Bernrad ikke klarte å få sin brud til å ombestemme seg, søkte han døden i slag. På grunn av avstanden i tid mellom Hrotsvits verk og Gerbergas liv, kan denne beretningen muligens overdrive Gerbergas fromhet.

Gerberga døde den 5. september 896 eller 897 (andre kilder sier at hun døde den 24. juli 896). Hennes minnedag er 24. juli. Migne kaller henne hellig. Hun kalles gjerne Gerberga I for å skjelne henne fra Gerberga II, som var abbedisse i klosteret Gandersheim fra 949 til 1001.

Kilder: Bautz, de.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 12.01.2016, sist endret 12.01.2016 - 20:07