Den salige Gilbert av Ninove (d. 1186)

Minnedag: 10. august

Den salige Gilbert ble født tidlig på 1100-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Saint-Martin i Laon i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike. Som noen av de første premonstratensiske abbediene var Saint-Martin i Laon, Cuissy og Floreffe blant ordenens Primarii inter pares, eller seniorhus.

Abbeden i Saint-Martin, den salige Guntarius (fr: Gauthier, Gantier; ty: Günther) (1124-51; d. 1173), sendte ham i 1129 sammen med en gruppe medbrødre til klosteret Park like sør for Leuven/Louvain (ty: Löwen) i grevskapet Brabant i Flandern i det nåværende Belgia for å bemanne dette nyopprettede klosteret. Klosteret ble grunnlagt i 1129 av Godfred Barbatus (ca 1060-1139), landgreve av Brabant, greve av Brussel og Leuven (1095-1139) og hertug av Nedre Lorraine (1106-29) i en enorm park han eide nær Leuven, og selv om klosterets offisielle navn var Conventus Sanctae Mariae de Parco, ble det fort kjent som Abdij van 't Park. Abbed Guntarius av Saint-Martin fungerte som deres superior i nesten tre år, men da klosteret hadde tilstrekkelig mange kanniker, valgte de Simon (1132-42), en kannik fra Laon, til sin abbed.

Da de tre kannikene i klosteret St. Kornelius (egentlig Vår Frue og de hellige Kornelius og Kyprian) i Ninove ved elven Dender i det østlige Flandern i 1137 ønsket å slutte seg til premonstratenserne, sendte klosteret Park syv premonstratensere dit med Gilbert i spissen, og han ble klosterets første abbed (1137-42). Han var besjelet av apostolisk iver og prekte hver søndag og festdag i de omliggende sognene. Ordenens generalkapittel i 1142 befridde ham fra byrdene som embetet som abbed innebar, og dermed kunne han fortsette sitt pastorale virke.

Gilbert døde fortjenstfull i 1186. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 10. august.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55