Den hellige Goericus av Metz (~570-643)

Minnedag: 19. september

Statue av den hellige Goericus i bispedrakt i kirken St Maurice i Epinal (1700-t)
Skytshelgen for Epinal

Den hellige Goericus (Goeric, Goéric, Goërich, Goéry, Goëry), også kalt Abbo (fr: Abbon), ble født mellom 565 og 575 i Aquitania i det sørvestlige Frankrike. Hans middelalderske biografi er utilfredsstillende og reiser visse kronologiske spørsmål. Det var to prominente kristne familier i Aquitania på slutten av 500-tallet og begynnelsen av 600-tallet, nemlig Ansbertina og Salvia. Goericus var en Ansbertina og mange av hans slektninger var også helgener. Han var gift og hadde to døtre.

Goericus var først soldat før han ble hoffmann ved hoffet til kong Dagobert I (628-39) og deretter biskop av Metz. De offisielle listene til bispedømmet Metz sier at han var byens trettiende biskop og at hans episkopat varte fra 625 til 642/43. Men det betyr at han ble biskop før Dagobert ble konge, så det er vanskelig å se at kunne ha startet sin karriere som hans hoffmann. Det som imidlertid synes klart, er at Dagobert kjente Goericus og respekterte ham, for han nevner ham (med navnet Abbo) i et testamente han skrev i 636.

Når man ser bort fra problemet med hans forbindelse med kong Dagobert, kan hans historie oppsummeres slik: På et eller annet tidspunkt i løpet av hans fremgangsrike karriere ved hoffet mistet han synet. Han ble tvunget til øyeblikkelig å trekke seg, men han aksepterte tålmodig sin nye situasjon. Som svar på det han følte som en overnaturlig kommando, bestemte han seg for å foreta en valfart til kirken St. Stefan i Metz, hvor hans onkel, den hellige Arnulf (582-640), var biskop (613-28).

Jean-Baptiste Bataille: Den hellige Goericus av Metz med de hellige døtrene Victorina (t.v.) og Precia (t.h.), i kirken St Maurice i Epinal (1725)

Han satte av sted med de hellige døtrene Precia og Victorina til å lede seg, og da de nådde Metz, dro han rett til kirken. Der fikk han synet tilbake mens han ba. I takknemlighet bestemte han seg da for å bli prest. Året etter, da Arnulf trakk seg som biskop (i 627, 625 eller 629), etterfulgte Goericus ham på bispesetet i Metz.

Som biskop fulgte han i stor grad i Arnulfs fotspor og besøkte ham regelmessig i Remiremont, hvor han hadde trukket seg tilbake. Da Arnulf døde, brakte Goericus i 641 hans legeme til kirken De hellige apostler i Metz, en anledning som skal ha blitt preget av mirakler. Goericus bygde også kirken St. Peter i Metz, som ble revet i 1755. Han grunnla et kvinnekloster i Epinal ved elven Mosel, hvor hans datter Precia ble den første abbedissen. Han korresponderte med den hellige biskop Desiderius av Cahors, og noen av deres brev er bevart.

Goericus døde den 19. september 643 (eller 644, 642 eller 647). Hans minnedag er dødsdagen 19. september. En kirke ble bygd til hans ære i Metz på 900-tallet, og et breviar som ble utgitt i Paris i 1535, inneholder bønner spesielt for ham til bruk i fellesofficiet for en abbed.

Den 21. juni 984 ble hans levninger (unntatt hodet) overført fra klosteret Saint-Symphorien til det klosteret han hadde grunnlagt i Epinal for å konsekrere et kapell viet til ham. I den anledning var den 27. eller 28. biskop av Metz og den hellige Gerard av Toul (935-94) til stede, den første fordi klosteret var grunnlagt av hans forgjenger og den andre fordi Epinal var i hans bispedømme. Denne begivenheten (translasjonen) minnes lokalt den 15. april.

Goericus er skytshelgen for byen Epinal, som var et viktig pilegrimsmål i middelalderen. Et bilde fra 1725 oppbevares i basilikaen Saint-Maurice i Epinal som viser ham omgitt av sine to døtre.

av Webmaster publisert 02.12.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:55