Den hellige Gaudiosus av Tarazona ( -~585)

Minnedag: 3. november

Den hellige Gaudiosus (sp: Gaudioso) levde i Spania på 500-tallet. Vår informasjon om hans liv er sparsom og bygger på relativt sene kilder. I anledning translasjonen av hans jordiske rester i 1573 ble det oppdaget en summarisk biografi i graven, skrevet på pergament. Bortsett fra breviarlesningene fra Kirken i Tarazona inneholder dette dokumentet de eneste skriftlige detaljene vi har om hans liv.

Han var sønn av Guntha, en militær tjenestemann (spatharius) ved hoffet hos den vestgotiske (eg visigotiske) kong Theoderik II (453-66). Gaudiosus ble munk i Asan nær Benasque i Pyreneene i Aragón i Spania, på grensen til Frankrike, under den hellige abbed Viktorian av Asan (død 558). Omkring 565 ble han biskop av Tarazona (Turiasso) i provinsen Zaragoza.

Han døde rundt 585, og etter sin død ble han æret som helgen. Han ble først gravlagt i kirken St. Martin (senere viet til St. Viktorian), som var tilknyttet klosteret i Asan. Men i 1573 ble han altså overflyttet til katedralen i Tarazona. I følge manuskriptet som ble funnet i graven, døde han en 29. oktober, men Kirken i Tarazona feirer hans minnedag den 3. november.

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55