Den salige Guarin av Laon (d. 1171)

Minnedag: 11. mai

Den salige Guarin (Guarinus) ble født på slutten av 1000-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han var trolig en disippel av Norbert i ordenens moderkloster Prémontré ved Laon i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike.

I 1124 ba biskopen av Laon, Bartolomeus de Joux, Norbert om å reformere kirken Saint-Martin i Laon, og han sendte en liten kommunitet av kanniker under ledelse av den salige Guntarius, som ble klosterets første abbed (1124-51). Guarin ble den første prioren i klosteret. Som noen av de første premonstratensiske abbediene var Saint-Martin i Laon, Cuissy og Floreffe blant ordenens Primarii inter pares, eller seniorhus.

Da den salige Guido (fr: Guy) (d. 1147), grunnleggeren av klosteret i Vicogne (coenobium Viconiense) ved Valenciennes i departementet Nord i regionen Nord-Pas-de-Calais i Nord-Frankrike, ba klosteret Saint-Martin om å ta hans grunnleggelse under sin beskyttelse ble Guarin sendt dit sammen med flere medbrødre, og han ble den første abbeden i Vicogne (1129-1151).

Da abbed Guntarius av Saint-Martin i Laon i 1151 ble valgt til byens biskop, ble Guarin valgt til hans etterfølger som abbed av Saint-Martin, som han ledet i tyve år frem til sin død. Han døde en hellig død i 1171. Av ydmykhet ønsket han å bli kalt «Guarin, Kristi fattiges tjener». Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 11. mai.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55