Den salige Guda av Arnstein (d. ca 1150)

Minnedag: 17. august

Den salige Guda av Arnstein (d. ca 1150)

Den salige Guda (Guida, Gunda, Jutta) av Bonnenburg levde på 1100-tallet i Tyskland. Hun var gift med den salige grev Ludvig III av Arnstein (1109-1185) ved elven Lahn sør for Koblenz ved Rhinen i dagens delstat Rheinland-Pfalz. Grev Ludvig III var den siste i sin slekt, for han og Guda hadde ingen barn, så i 1139 gjorde greveparet familieslottet i Arnstein om til et kloster for premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Ludvig trådte selv inn som legbror i klosteret, mens hans hustru ifølge noen kilder ble inkluser (lat inclusio = innesperring), det vil si frivillig innemurt nonne, ved dette klosteret, og hun fulgte tidebønnene gjennom et vindu i sin celle. Andre sier at hun ble første priorinne for kanonissene i klosteret, som var et dobbeltkloster, det vil si med både kanniker og kanonisser, men de levde strengt adskilt og var sammen bare i klosterkirken. I 1142 stadfestet pave Innocent II (1130-43) og tre år senere den tyske kongen Konrad III (av Staufen) (1138-52) klosteret Arnstein som et «keiserlig kloster» (Reichsstift).

Etter et liv fult av bønn, bot og kjærlighet døde Guda en hellig død rundt 1150. Hun ble bisatt foran alteret for den hellige Nikolas. Hun æres som salig av premonstratenserne med minnedag 17. august. Ludvig døde i 1185 og æres også som salig med minnedag 25. oktober. Noen kilder kaller dem Venerabilis, «ærverdige».

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55