Den salige Ludvig III av Arnstein (1109-1185)

Minnedag: 25. oktober

Den salige Ludvig ble født i 1109 i Arnstein ved elven Lahn sør for Koblenz ved Rhinen i dagens delstat Rheinland-Pfalz i Tyskland. Han ble greve som Ludvig III, den siste i sin slekt. Han og hans hustru, den salige Guda (Guida, Gunda, Jutta) av Bonnenburg, hadde ingen barn, så i 1139 gjorde greveparet familieslottet i Arnstein om til et kloster for premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Ludvig trådte selv inn som legbror i klosteret, mens hans hustru ifølge noen kilder ble inkluser (lat inclusio = innesperring), det vil si frivillig innemurt nonne, ved dette klosteret, og hun fulgte tidebønnene gjennom et vindu i sin celle. Andre sier at hun ble første priorinne for kanonissene i klosteret, som var et dobbeltkloster, det vil si med både kanniker og kanonisser, men de levde strengt adskilt og var sammen bare i klosterkirken. Etter et liv fult av bønn, bot og kjærlighet døde Guda en hellig død rundt 1150.

I 1142 stadfestet pave Innocent II (1130-43) og tre år senere den tyske kongen Konrad III (av Staufen) (1138-52) klosteret Arnstein som et «keiserlig kloster» (Reichsstift). Ved hjelp av sin formue grunnla Ludvig flere kvinneklostre, alle i premonstratensernes ånd, i Marienthal ved Rockenhausen, Gommersheim, Enkenbach og Beselich ved Hadamar. Han døde den 25. oktober 1185 i Gommersheim i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 25. oktober. Guda regnes også som salig med minnedag 17. august. Noen kilder kaller dem Venerabilis, «ærverdige».

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52