Den hellige Gundebert av Senones (d. ~676)

Minnedag: 21. februar

nullDen hellige Gundebert (Gumbert, Gombert, Gondebert, Gondelbert, Gundelbert, Goudembert; lat: Gundebertus, Gundelbertus, Gondebertus, Gondelbertus, Gumbertus, Gombertus, Guntbertus, Gaudebertus) levde på 600-tallet i dagens Frankrike. Han var franker og ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og erkebiskop av Sens (ca 642-43) (Sens ble erkebispedømme på 200-tallet). Han frasa seg rundt 649 sitt erkebispeembete, til stor sorg for de troende.

I stedet trakk han seg tilbake som eremitt i fjellene i fjellkjeden Vogesene (Les Vosges), hvor han rundt 660 (650?) grunnla benediktinerklosteret Senones (som er det latinske navnet på Sens) i dalen rundt elven Rabodeau, som renner gjennom departementet Vosges i regionen Lorraine. Han ble klosterets første abbed.

Klosteret ble i 661 utstyrt med rike eiendommer av kong Kilderik II av Austrasia (662-75), og det i så rikelig monn at han senere sågar kunne avstå en del til den hellige Hidulf ved grunnleggelsen av klosteret Moyenmoutier. I 662 ble den hellige Benedikts regel innført. Gundebert døde på en 1. mars rundt 676 og overleveringen forteller om hans begravelsessted i skogen nær klosteret, som ble kalt Bonne fontaine, «god kilde», og en helbredende kilde som sprang frem der. Hans minnedag er 21. februar, men dødsdagen 1. mars nevnes også. Han nevnes ikke i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004). Mange mener at Gundebert er en legendarisk karakter som blir forbundet med grunnleggelsen av klosteret Senones.

Benediktinermunkene i klosteret Senones bevarer tradisjonen som stammer fra 1000-tallet om at Gundebert var erkebiskop av Sens før han grunnla klosteret Senones og at klosteret er oppkalt etter erkebispedømmet Sens. Klosteret hadde stort ry helt frem til Den franske revolusjon. Ifølge bollandistene skal han ligge gravlagt i Moyenvic (Medius vicus) i Lorraine ved siden av den hellige Pientius av Poitiers (d. 564) og andre hellige.

I listen over biskoper av Sens finnes ingen Gundebert på 600-tallet, men noen historikere hevder at på den tiden inneholdt ikke bispelistene navnet på biskoper som forlot sine bispeseter for å dø et annet sted. Dette ville også forklare fraværet av Deodatus i Nevers og Hidulf i Trier. Derimot nevner listen i Sens en Aumbertus, biskop 639-649, datoer som passer på vår helgen. Kan vi derfor identifisere Saint Gondelbert under et slikt navn? Den lærde pavelig historiker som nylig studerte revisjonen av bispedømmets proprium, har ikke avvist denne muligheten.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, Heiligenlexikon, en.wikipedia.org, fr.wikipedia.org, zeno.org, nominis.cef.fr, catholique-vosges.fr, introibo.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. april 2015

av Per Einar Odden publisert 12.04.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:05