Den salige Hatto av Ottobeuren ( -985)

Minnedag: 4. juli

Den salige Hatto ble født på 900-tallet i Schwaben i Tyskland. Han kom fra en adelig familie, men ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Ottobeuren i Bayern i Sør-Tyskland og ga alt han eide til dette klosteret. Senere levde han som rekluser (eneboer), og hans venn, biskop Ulrich av Augsburg, innviet ham som det. Men abbeden syntes at han viste for stor tilknytning til sine tidligere eiendommer og kalte ham tilbake til felleslivet i klosteret. Dette kallet lystret han straks.

Han døde den 4. juli 985 i Ottobeuren. Etter ham levde også de salige Bernold og Bruno som munker i Ottobeuren. Den 25. november 1189 ble alle de tre munkenes relikvier skrinlagt av biskop Udalschalk av Augsburg og overført til koret i St. Mikaelskapellet. I 1553 ble relikviene overført til kapittelsalen i Ottobeuren, og siden 1772 har relikviene vært oppbevart i sidekapellet for den hellige Johannes Nepomuk i klosterkirken i Ottobeuren.

Hattos minnedag er dødsdagen 4. juli.

av Webmaster publisert 19.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55