Den hellige Hedda av Winchester ( - 705)

Minnedag: 7. juli

Den hellige Hedda (Haeddi) fikk sin utdannelse ved klosteret i Whitby. Han ble konsekrert av den hellige erkebiskop Theodor i 676. Han var den første biskopen for vestsakserne som bodde i Winchester i stedet for i Dorchester (on Thames), grunnlagt av den hellige Birinus. Denne flyttingen falt sammen med at de sakserne som bodde rundt Southampton vokste seg mektigere enn dem som hadde slått seg ned i Thames Valley. Heddas episkopat omfattet regjeringstidene til Centwine, Caedwalla (som utviste ham, men døde i Roma i 689) og Ina (død 726), som uttrykkelig anerkjente Heddas hjelp i å utforme sine lover.

Beda den Ærverdige skriver om Heddas forsiktighet og naturlige klokskap. Lite er kjent om hans episkopat, bortsett fra translasjonen av Birinus' relikvier til Winchester, og den høye respekt han hadde fra samtidige. Han var en av de første velgjørere for Malmesbury. Han døde i 705.

Hans popularitet viste seg i meldinger om helbredelser ved hans grav og praksisen med å ta støv fra den for å blande det med vann, og denne massen helbredet mennesker og dyr. Hans relikvier er fortsatt i katedralen i Winchester. Hans kult var sentrert om klostre i Wessex, men også i Crowland, hvor han antas å ha ordinert den hellige Guthlac. På 1500-tallet ble hans navn lagt til Martyrologium Romanum av kirkehistorikeren kardinal Cesare Baronius.

Hans minnedag er 7. juli.

av Webmaster publisert 20.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55