Den hellige Hesperius av Metz (d. ~548)

Minnedag: 22. juni

Den hellige Hesperius (Hesperus, Sperus; fr: Hespérius, Spère, Spire – av gr: Speros, σπερος = aften, aftenstjerne) ble født en gang på slutten av 400-tallet. Han ble i 525 valgt til biskop av Metz i Gallia Belgica, nå i departementet Moselle i Regionen Lorraine i Frankrike, etter den hellige Agatimber (fr: Agathimbre) (512-25). Han var biskop fra 525 til 542 og deltok på synoden i Clermont i 535. Hans episkopat var i regjeringstiden til kong Theodebert I av Reims (fr: Thibert) (534-48).

Han står som nr 23 på listen over biskoper av Metz, men han er den første fullt ut verifiserbare biskopen av Metz. Riktignok er den femte biskopen av Metz, den hellige Viktor av Metz (344-46), nevnt i dokumentene fra pseudo-konsilet i Köln i 346, men disse aktene er trolig falske. Han deltok kanskje også på konsilet i Sardica i 344.

Han presiderte ved til begravelsen av den hellige Teoderik av Mont d’Or (fr: Thierry) i 533 i nærvær av kong Theodebert I og biskopene Niketius av Trier (fr: Nizier) (526-66) og den hellige Lupus av Soissons (fr: Loup) (d. ca 535). Hesperius døde rundt 542 og ble etterfulgt som biskop av den hellige Villicus (542-68). Hans minnedag er 22. juni, men den står ikke i Martyrologium Romanum. Andre minnedager som nevnes, er 22. november (hans angivelige dødsdag) og 23. august.

I noen kalendere står den 28. oktober en felles minnedag for syv biskoper av Metz, nemlig de hellige Angilram (Angelramme, Enguerrand) (biskop nr. 38; 768-91), Viktor I (nr. 5; ca 346), Viktor II (nr. 6) (hans eksistens trekkes i tvil av visse forfattere), Sambatus (fr: Sambace) (nr. 8), Hesperius (nr. 23; 525-42), Villicus (nr. 24; 542-68) og Peter (fr: Pierre) (nr. 25; ca 580).

Kilder: fr.wikipedia.org, zeno.org, saarland-biografien.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 12.01.2016, sist endret 12.01.2016 - 21:49